Reklamy
Biznes

Podatek VAT w 2021 roku

Pod koniec 2020 roku procedowana była kolejna nowelizacja prawa podatkowego. Bardzo często wraz z początkiem nowego roku kalendarzowego (podatkowego) wchodzą w życie nowe, ujednolicone przepisy prawne.

2020 rok upłynął pod znakiem pandemii koronawirusa oraz wielkiej niepewności polskich przedsiębiorców co do możliwości dalszego prowadzenia działalności gospodarczej oraz przede wszystkim jej finansowania. Nowelizacja prawa podatkowego w kontekście zmiany w regulacji podatku VAT była więc naprawdę istotna, a także wyczekiwana przez wiele branż i sektorów polskiej gospodarki. Co zatem nowego pojawi się w przepisach w 2021 roku?

SLIM VAT – co to jest i jakie ma zastosowanie?

Zupełną nowością jest wprowadzona do polskiego porządku prawnego instytucja tzw. SLIM VAT. Co to właściwie oznacza? Zasadniczą przesłanką było bowiem uproszczenie wystawiania faktur. Jest to instrument podatkowy dedykowany przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. Oczywiście konsultacje dotyczące zakresu wdrożenia nowych regulacji prawnych były prowadzone w oparciu o zupełnie nową, trudną sytuację społeczno-gospodarczą, spowodowaną pandemią koronawirusa. W założeniu tego modelu, fakturowanie ma odbywać się na znacznie prostszych zasadach. Ministerstwo Finansów stoi na stanowisku, iż należy w sposób zdecydowany upraszczać procedury i redukować obowiązki formalnoprawne przedsiębiorcy. Co więcej, w ramach tzw. SLIM VAT mają pojawić się liczne ułatwienia przy eksporcie towarów z Polski na rynki zewnętrzne, nie tylko w ramach Unii Europejskiej. W dalszej kolejności wskazać należy, iż w obrocie gospodarczym, przy wystawianiu faktur (przychodowych) nie będzie już funkcjonować konieczność, iż nabywca powinien potwierdzić otrzymanie tego dokumentu księgowego. Podkreślenia wymaga jednak to, iż mowa tutaj o dokumentach księgowych tzw. korygujących. Powyższe, zdaniem ustawodawcy, ma w sposób zasadniczy wpłynąć na zwiększenie płynności finansowej firm i szybsze księgowanie płatności za faktury, a co za tym idzie wpłynie to również pozytywnie na sytuację pracowników i systematyczne wypłaty wynagrodzeń. 

Nowe limity podatkowe w 2021 roku

Wraz z początkiem nowego roku pewnym modyfikacjom ulegają również dotychczas obowiązujące limity podatkowe. Jako przykład można wskazać limit jednorazowej amortyzacji. W 2021 roku wynosić ona będzie 226.000,00 złotych. Oczywiście będzie istniała możliwość odpisu amortyzacyjnego dla poszczególnego przedsiębiorcy. Będzie to kwota wynosząca równowartość do 100.000,00 złotych. Co istotne, w 2021 roku zmianie uległa treść definicji legalnej tzw. małego podatnika podatku VAT. Obecnie, na gruncie znowelizowanych przepisów mianem takiego podatnika będzie mógł się legitymować przedsiębiorca, którego łączna sprzedaż w roku ubiegłym nie wyniosła więcej niż 1 200 000,00 euro. Analizując brzmienie poprzedniej definicji małego podatnika wskazać należy, iż zwiększeniu uległa kwota sprzedaży jaką podatnik winien w tym przypadku osiągnąć.

Zmiany na plus czy na minus?

W związku z powyższym zauważyć bezsprzecznie należy, iż ustawodawca stara się wychodzić na przeciw oczekiwaniom polskich przedsiębiorców, którzy rozliczają podatek VAT. Instytucja tzw. SLIM VAT zapowiada się ciekawie, aczkolwiek dopiero po dwóch, trzech kwartałach będziemy mogli z większą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, czy to i inne rozwiązania przyjęte przez Sejm oraz Senat w grudniowej nowelizacji były rzeczywiście trafione i z korzyścią dla polskiego przedsiębiorcy. 

Autor artykułu
Artykuł został przygotowany przy współpracy z Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Walterowicz specjalizujacej się w prawie podatkowym

Reklamy