Biznes

Podsumowanie wyników Copernicus FIO

Subfundusz Spółek Wzrostowych z wynikiem 35,66%* pozostaje liderem w swojej grupie porównawczej na przestrzeni ostatnich 36M. Średnia w grupie dla tego okresu wynosi zaledwie 5,41%*. Pozycję wicelidera w zestawieniu w tym okresie zajmuje też Copernicus Akcji, z bardzo dobrym wynikiem 31,00%*. Natomiast w ostatnim miesiącu obydwa fundusze wypracowały rezultaty powyżej średniej w grupie (wynoszącej 6,30%*), osiągając poziomy odpowiednio 7,62%* oraz 9,64%*.

„Szeroki rynek polskich akcji znajdował się w marcu w wyraźnym trendzie wzrostowym, będącym kontynuacją ruchu rozpoczętego w okolicach połowy stycznia. Tym razem inwestorzy mogą zaliczyć miesiąc do bardzo udanych, bowiem indeks WIG zwiększył swoją wartość o prawie 8%, a WIG20 ponad 9%. Rynkom akcji pomogły decyzje najważniejszych banków centralnych, co było widać nie tylko na naszym parkiecie, lecz także na giełdach zagranicznych. Niemiecki DAX zanotował wzrost o prawie 5%, a turecki indeks BIST100 o prawie 10%. Obecnie zakończył się I kwartał 2016, stąd też rynek powoli czeka już na pierwsze sprawozdania finansowe za ten okres. Z początkiem kwietnia ruszył zapowiadany szumnie program Rodzina 500+, który z pewnością przełoży się na wzrost wydatków konsumpcyjnych. Jednocześnie w połowie marca skończyła się pula środków na ten rok z programu Mieszkanie dla Młodych. O tym, w jaki sposób polityka gospodarcza obecnego rządu wpłynie na rynek akcji, przekonamy się już wkrótce.” – komentuje Jacek Wojton, Zarządzający, Dyrektor Departamentu Zarządzania Aktywami.

Subfundusz Dłużny Skarbowy Plus w marcu wypracował przyzwoity rezultat na poziomie 0,44%*, przy najsłabszym wyniku w grupie porównawczej równym -0,33%*.

„Presja deflacyjna w polskiej gospodarce wciąż nie odpuszcza. Wstępny szacunek rocznego wskaźnika CPI uplasował się na koniec marca na poziomie -0,9%, podczas gdy rynek oczekiwał wartości -0,8%. Prawdopodobnie ten odczyt nie wpłynie w żaden sposób na najbliższą decyzję Rady Polityki Pieniężnej i po raz kolejny, tak jak oczekuje tego rynek, stopy procentowe pozostaną na tym samym poziomie. Rentowności polskich skarbowych obligacji 10-letnich w marcu spadały. Czynnikiem sprzyjającym obecnie temu rynkowi jest wyłączenie tych instrumentów z podstawy opodatkowania podatkiem bankowym, dlatego w najbliższym czasie można spodziewać się zwiększonego zainteresowania papierami skarbowymi ze strony krajowych instytucji finansowych. Na marcowym posiedzeniu ECB Mario Draghi tym razem chyba sprostał oczekiwaniom rynku jeśli chodzi o zakres modyfikacji w polityce pieniężnej, jednak kurs EURUSD tylko na chwilę zanurkował, a przez resztę miesiąca systematycznie wzrastał. Takiemu scenariuszowi walutowemu sprzyjał gołębi komunikat po posiedzeniu FED, który dał do zrozumienia, że nie spieszy się z podwyżkami stóp procentowych.”  – komentuje Kamil Krukowski, Doradca Inwestycyjny, Analityk.

* Stopy zwrotu liczone w okresach: 29/02/2016 – 31/03/2016; 31/03/2013 – 31/03/2016;
Źródło: Opracowanie własne, Analizy Online.

Copernicus Capital TFI S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com