Reklamy
Biznes

PREFABET-BIAŁE BŁOTA SA znacząco poprawił zysk netto w IV kwartale 2015 r.

Notowana na NewConnect spółka PREFABET-BIAŁE BŁOTA osiągnęła w IV kwartale 2015 r. 505,7 tys. zł zysku netto, wobec straty ponad 400 tys. zł w IV kwartale 2014 r. W ostatnim kwartale przychodywyniosły 21,3 mln zł.

W całym 2015 r. Spółka osiągnęła 66,9 mln zł przychodów i 830 tys. zł zysku netto wobec odpowiednio 84,1 mln zł przychodów i 664 tys. zł zysku w 2014 r. Oznacza to odpowiednio spadek o 20,5% oraz wzrost o 25,0%. Za spadek przychodów w zeszłym roku odpowiada segmentdziałalności generalnego wykonawstwa, czyli realizacji inwestycji oraz robót drogowych.

– Ubiegły rok był trudnym okresem w naszej branży. Na rynku było znacząco mniej nowych projektów, co odbiło się na spadających marżach. W I półroczu świadomie rezygnowaliśmy z walki o nierentowne kontrakty, co odbiło się na przychodach w II półroczu. Jak widać po wzroście rentowności i zysku netto, była to jednak słuszna strategia. – tłumaczy Dariusz Kaczmarek, Prezes Prefabetu.

W ubiegłym roku kończyło się rozliczanie projektów z unijnej perspektywy 2007-13, jednocześnie noweprogramy z kolejnej perspektywy były dopiero wdrażane. W 2016 r. powinno zostać rozstrzygnięte wieleprzetargów związanych z projektami współfinansowanymi przez Unię Europejską.

– Spodziewamy się, że rok 2016 będzie znacznie lepszy. Już pod koniec ubiegłego roku na rynku widać było wyraźny wzrost liczby nowych projektów, który jest kontynuowany w tym roku. Zamówienia mogą jeszcze bardziej przyśpieszyć w II kwartale br., szczególnie liczymy na projekty związane z budową kolejnych odcinków dróg szybkiego ruchu. – mówi Dariusz Kaczmarek.

W III i IV kwartale, dzięki większej liczbie nowych projektów zarówno publicznych, jak i prywatnych, na rynku wzrosły oferowane ceny i możliwe do uzyskania marże. W IV kwartale Spółka realizowała wiele kontraktów naprodukcję i dostawę prefabrykatów, m.in. na budowę Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki we Wrocławiu, na budowę trybun stadiony w Pile czy salonu motoryzacyjnego w Zielonej Górze. Zakończono dostawy i montaż prefabrykowanych elementów żelbetowych, dostawy betonu towarowego oraz roboty budowlane w ramach budowy biurowca na terenie Biznes Park Kraszewskiego 1 w Bydgoszczy.

Prefabet Białe Błota

Reklamy