Reklamy
Biznes

Prologis Podsumowuje Rok 2015 w Europie Środkowo-Wschodniej

Prologis, Inc., globalny lider nieruchomości dystrybucyjnych, ogłosił dzisiaj pełne wyniki działalności  w 2015 roku w Europie Środkowo-Wschodniej (CEE).

Działalność operacyjna

W minionym roku Prologis wynajął 1,75 miliona metrów kwadratowych powierzchni magazynowej w Europie Środkowo-Wschodniej, co jest wynikiem zbliżonym do rekordowych wartości osiągniętych w 2014 roku. Firma podpisała nowe umowy najmu obejmujące 618 000 metrów kwadratowych oraz przedłużyła umowy o łącznej powierzchni 860 000 metrów kwadratowych. Pozostałą część stanowiły umowy krótkoterminowe. Rekonfiguracja łańcucha dostaw, handel i e-commerce w dalszym ciągu napędzają popyt.

Deweloper odnotował także rekordowo wysoki wskaźnik zajętości portfolio w regionie na poziomie 95,4 procent, co świadczy o stabilizacji rynku i umacnianiu się silnej pozycji Prologis w CEE. Co ważne Prologis zanotował jeden z najwyższych w historii firmy współczynnik utrzymania Klienta, który na koniec roku wyniósł 87 procent.

Na koniec 2014 roku portfolio Prologis wynosiło 4,17 miliona metrów kwadratowych i wzrosło o cztery procent w ciągu roku 2015, pomimo sprzedaży Prologis Park Bucharest A1 o powierzchni 107 000 metrów kwadratowych. Dodając nowooddane budynki i transakcje kupna, wielkość portfela Prologis wyniosła 4,33 miliona metrów kwadratowych na koniec 2015 roku.

Kluczowe nowe umowy najmu:

29,900 metrów kwadratowych z firmą Globus w Prologis Park Prague-Jirny
31 000 metrów kwadratowych z firmą DHL w Prologis Park Prague-Jirny
26 500 metrów kwadratowych z branży e-commerce w Prologis Park Poznań II
25 400 metrów kwadratowych z firmą z branży motoryzacyjnej w Prologis Park Bratislava
15 900 metrów kwadratowych z liderem w zakresie projektowania, produkcji i dystrybucji i usług na rynku wtórnym w Prologis Park Budapest M1

„Osiągnięte w minionym roku rekordowo wysokie wskaźniki utrzymania klienta i zajętości portfolio są jednoznacznymi potwierdzaniami słuszności obranej przez nas strategii, która koncentruje się na działalności na wybranych rynkach, rozwoju i  świadczeniu najwyższej jakości usług.” – powiedział Martin Polak, senior vice president i szef regionalny Prologis CEE.

Nowe inwestycje

W ubiegłym roku Prologis rozpoczął w Europie Środkowo-Wschodniej budowę 10 budynków o łącznej powierzchni 200 000 metrów kwadratowych na rynkach o niewystarczającej podaży. 46 procent stanowiły budynki typu build-to-suit, a 54 procent obiekty spekulacyjne. Większość budynków powstaje w istniejących parkach Prologis zlokalizowanych na głównych rynkach logistycznych.

Nowe inwestycje:

30 000 metrów kwadratowych dla Pepco w Prologis Park Rawa
29 000 metrów kwadratowych dla firmy Globus w  Prologis Park Prague-Jirny
27 650 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Szczecin (DC3)
25 400 metrów kwadratowych dla firmy z branży motoryzacyjnej w Prologis Park Bratislava
19 200 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Bratislava

Ukończone inwestycje

W 2015 roku Prologis oddał do użytku dziewięć obiektów magazynowych o łącznej powierzchni 197 000 metrów kwadratowych, w tym cztery budynki, których budowa rozpoczęła i zakończyła się w tym samym roku.

Ukończone inwestycje:

46 000 metrów kwadratowych – łącznie trzy budynki spekulacyjne w Prologis Park Bratislava
31 700 metrów kwadratowych dla firmy Mall.cz w  Prologis Park Prague-Jirny
31 200 metrów kwadratowych dla firmy Červa  w Prologis Park Prague-Airport
30 000 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Prague-Airport (DC1)
27 650 metrów kwadratowych powierzchni spekulacyjnej w Prologis Park Szczecin (DC3)

Transakcje zakupu

W 2015 roku Prologis nabył sześć budynków o łącznej powierzchni 97 000 metrów kwadratowych i 14 hektarów gruntów w Czechach i na Węgrzech. Transakcje te były zgodne ze strategią Prologis opierającą się na racjonalnych inwestycjach na rynkach globalnych. Prologis sprzedał również park w Rumunii o łącznej powierzchni 107 000 metrów kwadratowych.

Zrównoważony rozwój

Konsekwentnie od ośmiu lat, Prologis realizuje swoją strategię w obszarze zrównoważonego budownictwa i poddaje wszystkie nowo wybudowane budynki akredytacji BREEAM. W 2015 roku sześć obiektów magazynowych Prologis uzyskało wysokie noty w procesie akredytacji BREEAM:

  • Excellent (doskonała) dla Prologis Park Prague-Airport DC1, spekulacyjnego obiektu dystrybucyjnego o powierzchni 29 920 metrów kwadratowych
  • Excellent (doskonała) dla Prologis Park Prague-Jirny DC7, obiektu produkcyjnego typu build-to-suit o powierzchni 12 340 metrów kwadratowych dla Demoautoplast
  • Very good (bardzo dobra) dla Prologis Park Prague-Airport DC2, magazynu typu build-to-suit o powierzchni 32 190 metrów kwadratowych dla firmy Červa
  • Good (dobra) dla Prologis Park Prague-Jirny DC5, budynku typu build-to-suit o powierzchni 31 730 metrów kwadratowych dla Mall.cz
  • Good (dobra) dla Prologis Park Wrocław V DC5 , budynku spekulacyjnego powierzchni 26,764 metrów kwadratowych
  • Good (dobra) dla Prologis Park Budapest-Sziget DC6, obiektu BTS o powierzchni 7 650 metrów kwadratowych dla firmy DB Schenker

„Prognozujemy, że w 2016 roku popyt utrzyma się na stabilnym poziomie, co sprawi, że będziemy obserwować dalszy, ciągły rozwój rynku nieruchomości magazynowych w całym regionie CEE” – dodał Martin Polak. „Uważamy, że również poziom inwestycji utrzyma się na podobnym poziomie z obiektami spekulacyjnymi, w których minimum 30 procent powierzchni jest wynajęte jeszcze przed rozpoczęciem budowy.

Znaczący wpływ na rozwój rynku powierzchni dystrybucyjnych będą miały: dynamiczny wzrost branży e-commerce, która stanowi obecnie najszybciej rosnącą grupę klientów deweloperów magazynowych oraz dalsza ekspansja sektora retail i branży motoryzacyjnej”.

Działając aktywnie w czterech krajach w CEE z portfolio 4,3 miliona  metrów kwadratowych, Prologis jest największym właścicielem i zarządcą obiektów dystrybucyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej (stan na 31 grudnia 2015 r.).

PROLOGIS

Reklamy