Biznes

Przejście SESCOM S.A. na duży parkiet

Dnia 12 stycznia 2016 roku decyzją Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SESCOM S.A. rozpoczęło procedurę przejścia z NewConnect na główny rynek Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Na stronie firmowej SESCOM pojawiły się uchwały w sprawie wprowadzenia nowych standardów rachunkowości warunkującychdebiut na GPW. Firma jest w trakcie przygotowania prospektu emisyjnego.

SESCOM S.A. jest właścicielem Grupy SESCOM, czyli wszystkich spółek zagranicznych SESCOM (SESCOM GmbH, SESCOM Technischer Support GmbH, SESCOM Czech Republic s.r.o., SESCOM Műszaki Szerviz Kft.) oraz SESTORE Sp. z o.o. i SDC Sp. z o.o.

Grupa  SESCOM  dostarcza  kompleksowe  usługi  techniczne  dla  klientów  sieciowych i wielkopowierzchniowych – przedstawicieli handlu detalicznego (m.in. Douglas, LPP, Kappahl, Ordipol, Rossman, Piotr i Paweł), bankowości i ubezpieczeń (m.in. Eurobank) i telekomunikacji.

To jedyna polska firma, świadcząca usługi techniczne, tak dynamicznie rozwijająca się na rynku – w kraju i za granicą. Powstała w 2008 roku aktualnie obsługuje ponad 26.000 obiektów w 21 krajach. W ostatnim czasie SESCOM – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami ekspansji na rynek brytyjski – otworzyło biuro w Londynie.Strategia firmy od początku zakładała skalowalność biznesu, a szybka ekspansja na kolejne rynki europejskie potwierdza jej skuteczność.

Wejście na duży parkiet umożliwi dalszą ekspansję globalną oraz umocnienie pozycji firmy poprzez inwestycjew badania i rozwój, kapitał ludzki i nowe technologie. Firma nie wyklucza możliwości akwizycji firm, z którymi współpracuje w kraju i za granicą.

Grupa SESCOM

Notowania GPW

Komentarze

Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com