Spis treści: Mniejsze ryzyko wypadków przy pracy, Wyższy poziom zaufania do pracodawcy, Wyeliminowanie strat finansowych. Porady ekspertów.

Przepisy sobie, życie sobie – tak można krótko podsumować to, co dzieje się w wielu polskich firmach w zakresie przestrzegania nawet podstawowych zasad BHP. Przedsiębiorcy często traktują to zagadnienie po macoszemu, nie do końca rozumiejąc, że przepisy nie są po to, aby gnębić biznes, ale czynić go bezpieczniejszym. W naszym poradniku podajemy solidne argumenty, które przemawiają za przestrzeganiem zasad BHP w przedsiębiorstwie.

Musisz wiedzieć: „Pracownik a także zleceniobiorca (w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz minimalnego wynagrodzenia godzinowego) mogą wystąpić do Państwowej Inspekcji Pracy z prośbą o poradę lub złożyć skargę na pracodawcę lub przedsiębiorcę (inną jednostkę organizacyjną).” Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/kontrola-przestrzegania-prawa-pracy-i-rozstrzyganie-sporow  

Mniejsze ryzyko wypadków przy pracy

To powinien być priorytet każdego pracodawcy. Wypadek to nie tylko dramat pracownika, ale także realny problem dla przedsiębiorcy, który w razie stwierdzenia uchybień po jego stronie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Najprostszym sposobem na zminimalizowanie ryzyka wypadków przy pracy jest zapewnienie pracownikom szkoleń BHP i dopilnowanie, aby pracownicy przestrzegali poznanych zasad.

Ekspert informuje: „Praktyka pokazuje, że wszystkie wypadki przy pracy mają wspólny mianownik: nieuwagę. Przyczyny takiego stanu rzeczy mogą być jednak różne. Czasami w grę wchodzi zwykła niewiedza (pracownicy nie zostali przeszkoleni, bo pracodawca chciał zaoszczędzić na prowadzeniu biznesu), czasami głupota czy brawura. Pół biedy, gdy wypadek nie wyrządzi pracownikowi większych szkód. Gorzej, gdy będziemy mieć do czynienia z poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi (a nawet utratą życia).” Źródło: https://solumabhp.pl/blog,ac155/najczestsze-przyczyny-wypadkow-przy-pracy,940

Wyższy poziom zaufania do pracodawcy

To nie jest tak, że pracownicy przyklaskują pracodawcy, który lekceważy sobie przepisy BHP. Choć rzeczywiście taka postawa zapewnia pracownikom więcej swobody, to jednocześnie źle świadczy o samym pracodawcy. Jeśli w Twoim przedsiębiorstwie o zasadach BHP słyszałeś tylko Ty, to wiedz, że takie podejście ma negatywny wpływ na wizerunek pracodawcy.

Wyeliminowanie strat finansowych

Nieprzestrzeganie zasad BHP naraża przedsiębiorstwo na konkretne straty finansowe. Przede wszystkim chodzi tutaj o wysokie mandaty karny nakładane przez inspektorów w razie kontroli (ciężkie naruszenie przepisów może się skończyć sprawą w sądzie i nałożeniem jeszcze wyższej grzywny).

Specjalista doradza: „Jeśli widzisz, że sprawy BHP w Twojej firmie dosłownie „leżą”, masz olbrzymie braki w podstawowej dokumentacji, Twoi pracownicy nie przeszli obowiązkowych szkoleń, to w posprzątaniu tej stajni Augiasza pomoże Ci ekspert z zakresu BHP. Zacznij od skorzystania z usługi doradztwa.” Źródło: https://solumagroup.pl/praca,ac174/w-tych-sytuacjach-mozesz-potrzebowac-doradztwa-w-zakresie-bhp,1978

Ponadto pracownicy, którzy nie znają i tym samym nie przestrzegają zasad BHP, popełniają więcej błędów, ulegają rutynie, spada ich efektywność, co także ma bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe przedsiębiorstwa (np. z powodu uszkodzenia kosztownego wyposażenia, narzędzi, długich zwolnień lekarskich w wyniku doznania urazu itd.).

Przestrzeganie zasad BHP w przedsiębiorstwie to podstawa dobrego zarządzania biznesem i ludźmi. Nie musi to być również uciążliwe, o czym więcej dowiesz się podczas rozmowy z każdym ekspertem. Skorzystaj z usługi doradztwa w zakresie BHP.

Pamiętaj: „Podstawowa kara, jaką może nałożyć na przedsiębiorcę Inspektor Pracy, wynosi od 1 tys. do 30 tys. zł. Jeśli jednak sprawa trafi do sądu, to na przedsiębiorcę może zostać nałożona grzywna w wysokości nawet do 50 tys. zł.” Źródło: https://bizneo.pl/bhp,ac269/jakie-kary-groza-pracodawcy-za-brak-szkolen-bhp,1861


Zobacz również