Biznes

Pylon S.A. – rekordowe wyniki finansowe za 2015 rok

Pylon S.A. – wiodący polski producent wysokiej jakości zestawów oraz obudów głośnikowych, notowany od 2013 roku na rynkuNewConnect – odnotował rekordowe w historii spółki wyniki finansowe. Producent zwiększył o ponad połowę przychody ze sprzedaży produktów własnych.

Doskonałe wyniki spółki to efekt m.in. 52 proc. wzrostu sprzedaży produktów Pylon Audio w ujęciu ilościowym i 59 proc. pod względem przychodów. W 2015 roku producent sprzedał łącznie 1455 zestawów głośnikowych w odniesieniu do 957 w 2014 roku. Tym samym, przychody Pylon S.A. w tym zakresie wyniosły narastająco po czterech kwartałach 2015 roku 2,29 mln zł w porównaniu do 1,44 mln zł w ubiegłym roku. Jednocześnie spółka odnotowała w 2015 roku 0,21 mln zł zysku z działalności operacyjnej.

W IV kwartale 2015 roku Pylon S.A. uzyskał 768,6 tys. zł przychodów ze sprzedaży produktów własnych, osiągając tym samym wzrost o niemal 55 proc. względem kwoty 496,87 tys. zł, odnotowanej w analogicznym okresie roku poprzedniego. Zysk na działalności operacyjnej Pylon S.A. wyniósł 70 tys. zł.

– Tak doskonałe wyniki finansowe, które spółka Pylon S.A. osiągnęła na koniec 2015 roku dowodzą nie tylko tego, że branża elektroniki użytkowej jest niezwykle perspektywiczna, ale świadczą również o dużym potencjale wzrostu naszej spółki i efektywności przyjętej strategii rozwoju. Co więcej – wyższa marżowość na produktach wyposażonych w przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką Pylon Audio – które wprowadzimy do sprzedaży jeszcze w I kwartale 2016 roku – oraz nowe kontrakty międzynarodowe, planowane również na 2016 rok, zdecydowanie wzmocnią naszą pozycję rynkową, a tym samym kondycję finansową w kolejnych kwartałach i latach – zapewnia Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej Pylon S.A.

Pylon S.A. – kluczowe wydarzenia w 2015 roku


Uruchomienie – za kwotę 1,68 mln zł – produkcji przetworników elektroakustycznych pod marką Pylon Audio. Projekt realizowany we współpracy z EBC Incubator Sp. z.o.o. – marzec 2015
Pozyskanie przez Pylon S.A. dofinansowania od NCBiR w wysokości niemal 0,15 mln zł w ramach projektu GO_GLOBAL.PL, mającego na celu zwiększenie skali komercjalizacji na rynkach światowych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych polskich firm – listopad 2015
Przyjęcie przez RN Pylon S.A. programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej – maj 2015
Przydział 1.500.000 sztuk Warrantów Subskrypcyjnych serii A w ramach programu motywacyjnego – lipiec 2015
Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych serii A – listopad 2015
Podpisanie porozumienia z GEO International Polska Sp. z o.o., w celu zbudowania stałych kanałów dystrybucyjnych marki Pylon Audio na rynkach zagranicznych – sierpień 2015

Ponadto, w styczniu 2015 roku Pylon S.A. poinformował o zakupie – za kwotę 2,5 mln zł – 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której spółka uruchomi jeszcze w 2016 roku nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2. Inwestycja we własną infrastrukturę to nie tylko sposób na optymalizacjębieżących kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznej ekspansji Pylon Audio na rynki europejskie.

Jednocześnie – w związku z zakupem nieruchomości przemysłowej w Jarocinie – Zarząd spółki Pylon S.A. rozważa emisję nowych akcji z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy. Ewentualna emisja miałaby miejsce nie wcześniej niż na przełomie III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję. Celem reinwestycji pozyskanych w ten sposób środków byłoby maksymalne ograniczenie zobowiązań wynikających z kredytu inwestycyjnego oraz pożyczki stanowiącej wkład własny na poczet zakupu nieruchomości przeznaczonej pod działalność produkcyjną.

Pylon S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com