Biznes

Rejestracja spółki S24

Rozwiązanie korzystne dla przedsiębiorców
Stworzenie możliwości rejestracji Spółki S24 to dobre rozwiązanie dla przedsiębiorców. Według danych Ministerstwa Sprawiedliwości w roku 2015 blisko połowa spółek powstała w ten właśnie sposób (47,25% wszystkich zawiązanych spółek). Niekwestionowaną zaletą spółek S24 jest szybkość rejestracji, spółka w wielu przypadkach pojawia się w Rejestrze Przedsiębiorców już następnego dnia. Spółki te mają przywilej rejestracyjny – Sądy rozpatrują wnioski w pierwszej kolejności.

Zaletą są także niższe koszty rejestracji niż metodą tradycyjną (przez wyłączenie wymogu aktu notarialnego), jak i nieduży stopień skomplikowania przeprowadzenia procedury rejestracyjnej.

Jest to przydatne zwłaszcza do tworzenia tzw. spółek celowych, tak by sprawnie przeprowadzić transakcję (np. wnieść do tak złożonej spółki nieruchomość), rozpocząć inwestycję budowlaną, czy też przy tworzeniu struktur holdingowych – często spółki te zakładane są jako jeden z elementów optymalizacji podatkowej, np. przez tzw. wymianę udziałów.

Oczywiście spółka założona w trybie S24 posłuży do prowadzenia nawet i średniego biznesu – i taki jest rzeczywisty zamysł jej stworzenia, niemniej jednak wiele zależy od okoliczności i indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy.

Niedogodnością niekiedy może być fakt, że w przypadku rejestracji podmiotu w trybie S24 tekst umowy spółki jest bardzo ograniczony (we wzorcu umowy oferowanym przez portal możliwe jest niewiele modyfikacji), dlatego też w wielu przypadkach – w trakcie wzrostu działalności, pojawienia się kolejnych wspólników i chęci precyzyjnego ustalenia relacji panujących w Spółce – przedsiębiorcy udają się do notariusza celem dopasowania tekstu umowy spółki do nowych, indywidualnych potrzeb. Nie ma to jednak wpływu na funkcjonowanie w obrocie gospodarczym – podmiot nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą. W początkowej fazie prowadzenia biznesu spółka S24 zwykle jest w zupełności wystarczająca.

Niedogodnością systemu S24 jest ciągły brak stworzenia dedykowanego konta dla pełnomocników – tak by działać w cudzym imieniu. Dotychczas funkcjonuje to tak, że konto należy zakładać każdemu wspólnikowi czy członkowi zarządu celem podpisania umowy. Zasadnym byłaby przebudowa systemu pod kątem samodzielności pełnomocników – stworzenia dla nich odrębnych profilów w systemie teleinformatycznym i tym samym przyznanie im szerszego umocowania. Przepisy o roli pełnomocników przy S24 nadal są nieprecyzyjne.

Utrudnieniem jest także brak w systemie teleinformatycznym konta dla prokurenta, a jest to przecież pożądana i popularna instytucja. Jeśli w trakcie rejestracji spółki S24 chcemy ustanowić dla Spółki prokurenta, sąd wezwie drogą pocztową do przedłożenia zgody prokurenta na pełnienie tej funkcji – powoduje to wówczas znaczne wydłużenie procedury rejestracyjnej, która staje się niekiedy zbliżona do formy tradycyjnej. W tym wypadku wypacza to sens S24.

Obecnie trwają konsultacje nad zmianami zasad rejestracji Spółek S24 – zmierzające do uszczelnienia przepisów – przez rezygnację z prostego podpisu elektronicznego (według szacunkowych danych MS blisko 80 proc. użytkowników składało podpis w ten właśnie sposób). Złożenie podpisu tym sposobem nie wymagało wizyty w urzędzie czy przeprowadzenia szczególnej autoryzacji – wystarczyło kilka kliknięć.

Powyższe zmiany z pewnością poprawią bezpieczeństwo, aczkolwiek liczba nadużyć związanych z wykorzystaniem cudzych danych osobowych do tej pory nie była znaczna (a jest to główna przyczyna proponowanych zmian). Tym bardziej, że liczba wymaganych danych do założenia Spółki S24 jest relatywnie niewielka (imiona, nazwiska, numer PESEL, data i miejsce urodzenia, adres).

Z drugiej jednak strony skutkiem proponowanej nowelizacji będzie wymóg od przedsiębiorcy nieco większego formalizmu – uwierzytelnienia profilu zaufanego poprzez portal ePUAP (a więc jednorazowej wizyty w jednym z urzędów), bądź wyrobienia i posługiwania się podpisem kwalifikowanym.

Zmiany proponowane w systemie rejestracji S24 należy ocenić pozytywnie gdyż zmierzają do poprawy bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, niemniej jednak w dalszym ciągu konieczna jest analiza przepisów i dalsza modyfikacja tej instytucji.

Marcin Malinowski z kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com