Biznes

ROBYG SA wejdzie w sklad indeksu mWIG40

Po sesji giełdowej w dniu 18 marca 2016 ROBYG SA – w rezultacie rewizji rocznej portfeli indeksów – wejdzie w skład indeksu giełdowego mWIG40. Grupa ROBYG jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od grudnia 2010 roku.

„ROBYG SA to solidny partner biznesowy, co potwierdzają rosnące notowania akcji oraz ceny docelowe w rekomendacjach analityków. Spółka nieustannie się rozwija – zwiększa zasoby gruntów, portfolio lokali, kontraktację, a przede wszystkim przekazania mieszkań, co znajduje przełożenie również w budowaniu wartości dla Akcjonariuszy. Należy podkreślić, że od czasu debiutu na GPW w 2010 roku spółka regularnie wypłaca dywidendę, w związku z czym została przez Giełdę włączona do indeksu WIGdiv, co zostało pozytywnie przyjęte przez rynek. ROBYG SA liczy też na to, że wejście w skład indeksu mWIG40 – po cyklicznej rewizji dokonanej przez GPW – zwiększy zainteresowanie spółką akcjonariuszy zarówno polskich, jak i zagranicznych oraz pozytywnie wpłynie na płynność akcji” – powiedział Oscar Kazanelson, Przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

Grupa ROBYG osiągnęła po 3 kwartałach 2015 roku przychody w wysokości 335 mln zł (404 mln zł wliczając proporcjonalny udział z projektów joint venture) wobec 284 mln zł w analogicznym okresie roku 2014. Narastająco po trzech kwartałach 2015 Zysk netto Grupy ROBYG wyniósł za trzy kwartały 2015 roku 65 mln zł i wzrósł o 165,6% w stosunku do porównywalnego okresu 2014 roku, natomiast ekonomiczny zysk netto sięgnął 83 mln zł. Kontraktacja mieszkań Grupy ROBYG w całym 2015 roku wyniosła 2333 lokale (z uwzględnieniem rezygnacji), wobec 2118 umów w 2014 roku i 1731 w 2013 roku.

W 2015 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 12 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 230 mln zł:
na warszawskim Bemowie, 3 działki o łącznej powierzchni ponad 7,8 ha, które pozwolą na wybudowanie ok. 1600 lokali mieszkalnych i komercyjnych;
w warszawskim Ursusie, działkę o łącznej powierzchni około 5,3 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1000 mieszkań;
w gdańskich dzielnicach Morena i Zaspa, 2 działki o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 815 mieszkań;
w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz,  4 umowy nabycia działek o łącznej powierzchni ok. 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 1040 mieszkań;
na warszawskim Wilanowie, działkę o łącznej powierzchni około 3,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 650 lokali;
w warszawskiej dzielnicy Praga Południe, działkę o łącznej powierzchni około 0,5 ha, która pozwoli na wybudowanie około 180 mieszkań.

W styczniu Rada Nadzorcza Grupy ROBYG zatwierdziła zaproponowaną przez Zarząd politykę dywidendy zysków za lata 2016-2017. Przyjęty plan umożliwia przeznaczenie 65%-80% skonsolidowanego zysku netto Grupy na wypłatę dywidendy. Decyzja podyktowana jest bardzo dobrą kondycją finansową spółki oraz chęcią dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami.

Od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2010 roku ROBYG SA regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Dotychczas spółka wypłaciła w ramach dywidendy:
ze skonsolidowanego zysku netto za 2014 w wysokości 0,11 zł na akcje, co stanowiło około 62,2% skonsolidowanego zysku netto
ze skonsolidowanego zysku netto za 2013 rok w wysokości 0,08 zł na akcję, co stanowiło około 72,9% skonsolidowanego zysku netto
z sumy skonsolidowanych zysków netto z lat 2010-2012 w wysokości łącznie 0,27 zł na akcję, co stanowiło około 78,4% sumy skonsolidowanych zysków netto w tym okresie

ROBYG S.A.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com