Reklamy
Biznes

Wiewiórka.pl wdroży innowacyjne kontenery recyklingowe

Wiewiórka.pl to największy ogólnopolski e-skup surowców wtórnych, który złożył wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt dotyczy prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem serii optymalnych funkcjonalnie ikosztowo automatów do zbierania surowców wtórnych. Wartość projektu wynosi 4,7 mln zł zaś wartość dofinansowania o jakie wnioskuje spółka 2,7 mln zł.

Wiewiórka.pl pracuje nad innowacyjną serią automatów do zbiórki surowców. Kontener będzie wyposażony w moduł umożliwiający monitorowanie stanu zapełnienia surowcami, a także analizę składu i wycenę surowców. Prace B+R mają na celu stworzenie prostych w budowie i obsłudze urządzeń do przyjmowania surowców, które zautomatyzują procesy logistyczne przy wykorzystaniu technologii mobilnych.

Wiewiórka.pl chce opracować i wdrożyć cztery wersje funkcjonalnych automatów. Pierwszą ma być urządzenie pozwalające na pozyskiwanie maksymalnie szerokiej palety surowców w tym butelek zwrotnych, elektroniki, makulatury metali. Mają to być stacje recyklingowa dedykowane np. dla parkingów przy supermarketach. Drugie urządzenie ma być mniejsze i przyjmować kilka najpopularniejszych i najcenniejszych surowców. Kolejnymi urządzeniami, jakie chce wdrożyć Wiewiórka.pl jest kontener dedykowany do zbioru i zgniatania puszek oraz do zbierania przedmiotów nadających się do ponownego wykorzystania: ubrań, butów, zabawek, książek.

– „Automaty, nad jakimi pracujemy umożliwią efektywne odzyskiwanie surowców wtórnych blisko miejsca ich wytwarzania (sklepy, maszyny sprzedające napoje), w przypadku dużej i małej stacji recyklingowej również natychmiastową płatność za oddane surowce” – mówi Zbigniew Stawinoga, prezes zarządu Wiewiórka.pl. -„Jesteśmy przekonani, że takie rozwiązania przyczynią się nie tylko do wzrostu innowacyjności, ale również spowodują wzrost zainteresowania recyklingiem wśród naszych potencjalnych partnerów” – dodaje prezes Stawinoga.

Złożenie przez Wiewiórka.pl wniosku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego nie jest przypadkowe. W najbliższych miesiącach firma planuje zainstalować na terenie właśnie tego województwa nawet kilkaset swoich kontenerów służących do zbierania surowców wtórnych. Firma koncentruje się na współpracy z lubelskimi przedsiębiorcami oraz instytucjami użyteczności publicznej. Wiewiórka.pl współpracuje min. z Liceum Ogólnokształcącym nr XIV w Lublinie oraz dwoma gimnazjami, gdzie realizowany jest program edukacyjny wśród uczniów. Oprócz wartości edukacyjnej dla uczniów, akcje zbiórki surowców wtórnych zasilają budżet Rady Rodziców. Z tego regionu pochodzą również strategiczni partnerzy firmy zajmujący się produkcją kontenerów oraz zakłady przetwarzania surowców.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ma nastąpić w III kwartale 2016 r.

Wiewiórka.pl

Reklamy