Reklamy
Artykuł sponsorowany Biznes

Wycena udziałów w spółce

Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których przedsiębiorcy decydują się na wycenę udziałów. Jedną z najczęstszych okoliczności są w tym przypadku zmiany właścicielskie w obrębie spółki. Przykładem niech będzie sytuacja w której jeden ze wspólników chce wycofać się z biznesu i konieczne jest oszacowanie wartości jego udziałów oraz ewentualnych skutków ekonomicznych transakcji. Aby oszacować wartość udziałów konieczne jest zbadanie wartości przedsiębiorstwa i na podstawie tego wyliczenie wartości dla każdego ze wspólników. Jeszcze inne przypadki to wycena udziałów przedsiębiorstwa, w momencie gdy jego właściciele chcą przekazać firmę (np. dzieciom), sprzedać ją na rzecz kadry menedżerskiej lub dokonać zbycia na rzecz inwestora zewnętrznego. W każdym z wymienionych przykładów wycena może być przeprowadzana także przez nabywcę i jego doradców. Będą oni chcieli wówczas zweryfikować wartość firmy, która co oczywiste, ma wpływ na cenę transakcji.

Kto dokonuje wyceny udziałów

Co do zasady, nie istnieją wytyczne prawne, które w zakresie dokonywania wyceny udziałów obligowałyby przedsiębiorców do korzystania z usług szczególnie uprawnionych podmiotów. Innymi słowy, do wyceny nie jest potrzeby biegły ani rzeczoznawca majątkowy. Mając jednak na uwadze znaczenie wyceny udziałów związane z podejmowanymi działaniami transakcyjnymi, warto skorzystać z usług specjalistów, którzy mają doświadczenie związane z dokonywaniem wycen przedsiębiorstw i składników ich majątków. Nie bez znaczenia będą tutaj także kwestie podatkowe. Błędnie wykonane wyceny mogą być w takim przypadku podstawą do zakwestionowania przez Urząd Skarbowy wysokości podatku od sprzedawanych udziałów. W branży doradczej istnieje wiele podmiotów wyspecjalizowanych w dokonywaniu wycen spółek, udziałów i innych aktywów, w tym niematerialnych i prawnych, należących do przedsiębiorstw. Eksperci którzy dokonują takich wycen posiadają kwalifikacje oraz doświadczenie w wykonywaniu wycen z wykorzystaniem powszechnie akceptowalnych na rynku metod.

Metody wyceny

W zależności od specyfikacji przedsiębiorstwa oraz celu dla jakiego wykonywana jest wycena, można do niej podejść na kilka sposobów. Dla przedsiębiorstw nowych, które nie osiągają jeszcze żadnego przychodu oraz nie posiadają większego majątku uznaje się, że wartość przedsiębiorstwa jest równa nominalnej wartości udziałów. Znacznie bardziej skomplikowana sytuacja jest wtedy, gdy przedsiębiorstwo posiada większy majątek oraz osiąga pozytywne wyniki finansowe i rozpoznawalną markę. Wówczas doradcy sięgają po sprawdzone metody wycen. Wśród nich wyróżnić można: metody majątkowe, dochodowe, porównawcze, mieszane, a także opcjonalne. Wybór konkretnej metody zależeć będzie od celu wyceny oraz charakterystyki przedsiębiorstwa. Podmiot wyceniający z pewnością zasugeruje najlepsze rozwiązanie dla konkretnego przypadku. Dowiedz się więcej na: https://cmt-advisory.pl/co-robimy/wyceny-i-opinie/wycena-przedsiebiorstwa-udzialow-lub-akcji

Reklamy