Biznes

Zarząd Paged S.A. rekomenduje wypłatę rekordowej dywidendy

Przemysłowo-inwestycyjny holding w tym roku może przeznaczyć 31 mln zł na wypłatę dywidendy. Zarząd giełdowej spółki rekomenduje Akcjonariuszom wypłacenie rekordowych 2 zł na jedną akcję Paged S.A., co przełoży się, przy obecnej rynkowej wycenie, na 3,8% stopę dywidendy.

– Nadrzędnym celem naszej spółki jest efektywne pomnażanie powierzonego kapitału. W minionych latach Akcjonariusze Pagedu decydowali się na pozostawienie wypracowanych zysków w spółce, umożliwiając realizację ambitnych projektów rozwojowych, dzięki którym w ciągu minionych 7 lat rynkowa wycena Grupy Paged wzrosła z niewiele ponad 20 mln zł do ponad 800 mln zł obecnie. W tym czasie zbudowaliśmy mocne finansowe fundamenty dla dalszego wzrostu Grupy, Paged jest dziś gotów dzielić się zyskiem, dalej realizując przemyślane, długofalowe projekty inwestycyjne, nadające rozwojowi Grupy nowej dynamiki – ocenia Daniel Mzyk, prezes Paged S.A.

Robert Ditrych, wiceprezes Paged S.A. podkreśla, że wypłata dywidendy nie będzie oznacza zmiany planówbiznesowych Grupy, w tym rewizji planów inwestycyjnych. – Mamy mocną pozycję gotówkową, solidne przepływy operacyjne w kluczowych segmentach Grupy – sklejkowym i logistyki wewnętrznej, stosunek zadłużenia netto Grupy do zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację kształtuje się na poziomie 2,6x. Ponadto w przypadku prawdopodobnego powodzenia wezwania na akcje DTP S.A., na które zdecydowaliśmy się odpowiedzieć, zgłaszając do sprzedaży pakiet akcji wyceniany przez wzywającego na 86,5 mln zł, nasze zasoby wolnych środków pieniężnych znacząco się zwiększą, a dług netto zauważalnie spadnie, także wwyniku wyłączenia z konsolidacji długu DTP S.A. Szacujemy, iż gdyby spółka nie wypłaciła dywidendy i nie zrealizowała żadnej akwizycji w 2016 oraz 2017 roku, stosunek zadłużenia netto do EBITDA spadłby w okolice 1,3x oraz odpowiednio ok. 0,7x. To najlepiej pokazuje, iż w przypadku powodzenia wezwania na akcje DTP S.A.,pozycja gotówkowa i dłużna Grupy Paged powinna pozwolić zarówno na wypłatę dywidendy, jak i realizację ambitnych projektów inwestycyjnych – analizuje Robert Ditrych.

Grupa Kapitałowa Paged SA

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com