Reklamy
Finanse

ABC leasingu auta dla przedsiębiorców

Leasing samochodowy cieszy się ogromną popularnością wśród przedsiębiorców. Jeżeli więc planujesz rozbudowę floty pojazdów firmowych, rozważ taką formę finansowania. Jest to rozwiązanie, które niesie za sobą wiele korzyści podatkowych i bilansowych – zwłaszcza, jeśli skorzystasz z atrakcyjnej oferty leasingowej. Sprawdź, na co zwrócić szczególną uwagę.

Jak wynika z danych Związku Leasingu Polskiego (ZLP), wśród wszystkich umów zawartych w pierwszym kwartale 2018 roku ponad 46% dotyczyło pojazdów osobowych, ciężarowych i dostawczych. Statystyki jednoznacznie pokazują więc, że leasing samochodowy cieszy się dużym zainteresowaniem – zarówno wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorców, jak również dużych firm.

Leasing operacyjny czy finansowy?

Istotą leasingu jest przekazanie przez firmę leasingową w użytkowanie pojazdu na rzecz leasingobiorcy. W zamian przedsiębiorca zobowiązany jest opłacać raty leasingowe.

Wyróżnia się jednak dwa główne rodzaje leasingu: operacyjny i finansowy, które różnią się niuansami. Przed podpisaniem umowy należy więc rozważyć każdą z opcji, a następnie wybrać najbardziej korzystną.

 • Leasing operacyjny

W leasingu operacyjnym kwestie związane z amortyzacją leżą po stronie firmy leasingowej. Cechą charakterystyczną jest również konieczność uiszczenia opłaty wstępnej (tzw. czynszu inicjalnego). Podatek VAT doliczany jest do każdej raty leasingowej – jego płatność rozkładana jest na raty. Istnieje także możliwość wykupu – jest to jednak zależne od stawki amortyzacji oraz okresu wykupu.

Leasing operacyjny niesie za sobą wiele korzyści podatkowych, w tym: daje możliwość wliczenia w koszty uzyskania przychodu opłaty wstępnej oraz całej raty (części odsetkowej wraz z częścią kapitałową). W koszty wliczyć można również wszystkie wydatki związane z użytkowaniem pojazdu.

To korzystne rozwiązanie m.in. w przypadku:

 • o płatników VAT
 • o firm chcących ograniczyć koszty początkowe
 • o użytkowania pojazdu w stosunkowo krótkim czasie, tj. 3-4 lata
 • o finansowania samochodów o dużej wartości.

Na leasing operacyjny decyduje się ponad 80% przedsiębiorców.

 • Leasing finansowy

W leasingu finansowym to leasingobiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Cechą charakterystyczną jest również konieczność uregulowania całej kwoty VAT już na samym początku. Nie ma tutaj jednak ograniczeń związanych z minimalną wartością końcową oraz minimalnego czasu trwania umowy – jedynym warunkiem jest zawarcie jej na czas określony, np. 12 miesięcy. W przypadku leasingu finansowego nie ma wykupu – leasingobiorca wraz ze spłatą ostatniej raty staje się właścicielem pojazdu.

Tego rodzaju formę finansowania warto rozważyć m.in. w przypadku:

 • o chęci skorzystania z tzw. jednorazowej amortyzacji
 • o krótkiego czasu użytkowania pojazdu
 • o przedsiębiorców niebędących płatnikami VAT.

Warto przy tym podkreślić, że w leasingu finansowym – oprócz amortyzacji – w koszty uzyskania przychodu można wliczyć część odsetkową raty leasingowej, koszty użytkowania pojazdu.

Wysokość opłaty wstępnej

Opłata wstępna (tzw. czynsz inicjalny) to parametr, który dotyczy wyłącznie leasingu operacyjnego. Jest to kwota odpowiadająca procentowej wartości pojazdu. Im niższa opłata wstępna, tym niższy wkład początkowy musi wnieść przedsiębiorca. Z drugiej jednak strony może to wiązać się z wyższymi ratami czy mniejszymi korzyściami podatkowymi.

Opłatę wstępną zawsze należy ustalać indywidualnie – w zależności od potrzeb oraz możliwości konkretnego przedsiębiorca. Firmy zwykle decydują się na czynsz w wysokości 10-20%.

Miesięczne raty nie muszą być wysokie

Leasing samochodowy jest elastyczną formą finansowania, dzięki czemu można ustalić wysokość miesięcznych rat. Decydując się na przykład na leasing oparty o wysoką wartość rezydualną, miesięczne zobowiązanie może być niższe nawet o 50%. Taką możliwość daje m.in. Leasing SMARTPLAN na nowe pojazdy przygotowany przez Toyota Leasing. W tym przypadku miesięczna rata odzwierciedla utratę wartości samochodu w okresie jego użytkowania.

Duży wykup to dobre rozwiązanie?

Kolejnym parametrem typowym dla leasingu operacyjnego jest wykup. Ustalenie go na wysokim poziomie często przekłada się na niższą miesięczną ratę. Z drugiej jednak strony – w przypadku niewłączenia pojazdu do majątku firmy, będzie to oznaczać spore straty finansowe.

Duży wykup może być dobrym rozwiązaniem, jeśli:

 • po zakończeniu umowy leasingowej samochód wejdzie w majątek przedsiębiorstwa
 • zamierzasz wymienić pojazd na nowy.

Jeżeli natomiast decydujesz się przejęcie pojazdu przez osobę prywatną, wówczas warto ustalić możliwie najmniejszy wykup.

Leasing samochodowy – najważniejsze korzyści

Leasing samochodowy dopasowany do potrzeb oraz oczekiwań konkretnego przedsiębiorstwa przynosi wiele zalet. Do najważniejszych korzyści można zaliczyć m.in.:

 • brak konieczności angażowania pokaźnego kapitału
 • optymalizację podatkową
 • możliwość zbudowania floty pojazdów przez firmy rozpoczynające działalność.

Warto przy tym podkreślić, że leasing przyznawany jest w oparciu o uproszczone zasady. Formalności można dopełnić bezpośrednio u dealera – często bez konieczności dostarczania wielu dokumentów finansowych.

Reklamy