Reklamy
Finanse

Jakie warunki trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt na nowy samochód?

Kredyt samochodowy to skuteczny, niedrogi sposób na sfinansowanie wymarzonego pojazdu me-chanicznego, np. nowego auta. Jakie warunki trzeba spełnić, aby go otrzymać? Sprawdźmy.

Nie chcesz lub nie możesz wydawać pieniędzy na nowe auto? Sięgnij po kredyt na samochód! Dzięki niemu sfinansujesz transakcję szybko i niedrogo. Dostosujesz także sposób spłaty rat do swoich potrzeb i możliwości finansowych, a obsługa kredytu stanie się łatwiejsza i wygodniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Czym jest w praktyce kredyt samochodowy i kto może po niego sięgnąć?

Czym jest kredyt samochodowy?

Kredyt samochodowy to kredyt celowy przeznaczony na sfinansowanie pojazdu mechanicznego. Przedmiotem umowy kredytowej może być nie tylko nowe lub używane auto, ale także motorower, quad, samochód dostawczy czy łódź motorowa.

W zależności od swojej zdolności kredytowej i wartości pojazdu bank pożyczy Ci od kilkunastu aż do kilkuset tysięcy złotych. Spłatę możesz rozłożyć na okres maksymalnie 10 lat, wybierając jedną z formuł:

 • klasyczne miesięczne raty (równe lub malejącej);
 • raty balonowe, płatne na przykład raz w roku;
 • klasyczne raty miesięczne z ostatnią ratą balonową.

Kredyt samochodowy – jakie warunki trzeba spełnić?

W przypadku kredytu samochodowego sama zdolność kredytowa wnioskującego to zbyt mało, aby uzyskać pozytywną decyzję banku. Nie mniej ważne są parametry pojazdu, który ma zostać przedmiotem umowy kredytowej. W kolejnych akapitach przyjrzymy się bliżej obu kwestiom.

Wymagania w stosunku do kredytobiorców

W zależności od kredytodawcy wymagania stawiane kredytobiorcom mogą nieznacznie się różnić. Mówiąc w sporym uproszczeniu, można uznać jednak, że szanse na kredyt na nowy samochód ma osoba:

 • pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności cywilnoprawnych;
 • dysponująca dowodem osobistym i numerem PESEL;
 • posiadająca wymaganą przez bank zdolność kredytową. To właśnie ona przesądza o tym, jaką decyzję wyda bank i ile pieniędzy zdecyduje się pożyczyć.

Aby otrzymać kredyt samochodowy, niezbędne jest także wypełnienie wniosku kredytowego oraz przedstawienie bankowi:

 • dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • dokumentu potwierdzającego źródło i wysokość osiąganych dochodów (o wymogu dostarczenia tego dokumentu poinformuje Cię doradca po złożeniu wniosku o kredyt)
 • dokumentów dotyczących kupowanego pojazdu.

Wymagania banku a przedmiot umowy

Ze względu na fakt, że kredyt samochodowy jest kredytem celowym, przeznaczonym na zakup konkretnego pojazdu, duże znaczenie mają także jego parametry. Jednym z najważniejszych jest wiek. Jak nietrudno zgadnąć, będzie on miał kluczowe znaczenie w przypadku aut używanych. W zależności od banku maksymalny wiek auta wynosi od kilku do kilkunastu lat (wliczając w limit okres trwania umowy kredytowej). W przypadku aut nowych kwestia wieku pozostaje drugorzędna. Oczywiste jest bowiem, że nowy pojazd jest w nienaruszonym stanie i dotychczas nie był nieużytkowany. Jeśli kredytobiorca nie będzie w stanie regularnie spłacać rat, bank nie będzie miał żadnych problemów z jego sprzedażą.

Obowiązkiem kredytobiorcy jest także dostarczenie bankowi wskazanych przez doradcę dokumentów auta, wykupienie pełnego pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych oraz ustanowienie zabezpieczeń. Najpopularniejsze to:

 • przewłaszczenie częściowe pojazdu samochodowego;
 • przewłaszczenie pod warunkiem zawieszającym pojazdu samochodowego i depozyt karty pojazdu będącego zabezpieczeniem spłaty kredytu;
 • cesja praw z polisy AC pojazdu samochodowego;
 • weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową;
 • poręczenie cywilne;
 • poręczenie wekslowe.

To właśnie dzięki zabezpieczeniom bank może zmniejszyć swoje ryzyko, a co za tym idzie – obniżyć oprocentowanie kredytu. Dzięki takiej konstrukcji kredyt samochodowy staje się zdecydowanie bardziej atrakcyjnym sposobem na sfinansowanie auta niż tradycyjny kredyt gotówkowy.

Reklamy