Prawie dwie trzecie (63%) Polaków zaoszczędziło w 2022 roku. Jest to niewielki spadek w porównaniu z 2021 r. – o 5 p.p. Podobnie jak w poprzednich latach, jedynie co trzeci badany (35%) zdecydował się zainwestować w 2022 roku – wynika z badania firmy Tavex. Przełożenie na zachowania Polaków w zakresie wydatkowania, oszczędzania i inwestowania w dużej mierze miała galopująca inflacja, widmo recesji oraz rosnące stopy procentowe – priorytetem pozostawały codzienne zakupy. Na co Polacy przeznaczali odłożone środki finansowe? Tłumaczy ekspert firmy Tavex.

Komu udało się zaoszczędzić?

Pomimo roku pełnego niepewności oraz zmienności na rynkach finansowych Polacy dostrzegli potrzebę odkładnia swoich środków finansowych. Aż 63% respondentów zaoszczędziło w ubr. – wynika z badania przeprowadzonego przez Opinia24 na zlecenie firmy Tavex. Ponownie, liderami byli najmłodsi Polacy.

Aż 82% badanych w wieku 18-24 lata zadeklarowało odłożenie oszczędności w 2022 roku (jest to spadek o jedyne 3 p.p. względem 2021 roku). Wynik ten może być efektem mniejszych zobowiązań finansowych wśród najmłodszych respondentów. Najnowszy raport Biura Informacji Kredytowej wskazuje, że osoby do 25 roku życia stanowią tylko 5,2% wśród wszystkich kredytobiorców w roku 2022 (według liczby udzielonych kredytów mieszkaniowych) – źródło BIK S.A.

W nieco starszym przedziale (25-34 lata) procent osób oszczędzających również utrzymuje się wysoko względem ogółu społeczeństwa, bo na poziomie 75%.

Pozostałe grupy wiekowe również zabezpieczały swoją przyszłość. 57% ankietowanych w przedziale 35-44 lata odłożyło środki finansowe, podobnie grupa 45-54 lata (64%), 55-64 lata (56%) i 65+ (51%).

Co robimy z oszczędnościami?

Według badania firmy Tavex jedynie 35% osób postanowiło zainwestować swoje oszczędności. Zdecydowanym liderem wśród wybieranych rozwiązań były lokaty (41%), które górowały nad pozostałymi rozwiązaniami. Inwestujący wybierali głównie również: akcje na giełdzie (16%) oraz fundusze inwestycyjne (16%), Obligacje Skarbu Państwa (15%), a także złoto (14%). Co ciekawe, zakup nieruchomości (12%) znalazł się daleko za czołówką – częściej wskazywane były nawet kryptowaluty (13%).

Polacy nadal uwielbiają lokaty, jednak w 2022 roku ich przewaga znacznie wzrosła w porównaniu z 2021 rokiem – bo aż o 15 p.p. Widoczny spadek nastąpił natomiast w przypadku nieruchomości, które jeszcze w 2021 roku znajdowały się na drugim miejscu zestawienia TOP3 wyborów inwestycyjnych Polaków. Na przestrzeni roku zainteresowanie tą pozycją zmalało o 8 p.p. – wskazuje Aleksander Pawlak, prezes firmy Tavex. Nic jednak dziwnego. Przez prawie cały ubr. mieliśmy do czynienia z rosnącymi stopami procentowymi – cykl ich wzrostów zakończył się na poziomie 6,75%, co zdecydowanie odstraszało potencjalnych zainteresowanych. Potwierdzają to najnowsze dane BIK za 2022 rok, według nich o prawie połowę spadła wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych (-49,1 proc.) – dodaje.

Co działo się więc z pozostałą częścią oszczędności, którą Polacy nie zainwestowali (65% ankietowanych badania firmy Tavex wskazało, że nie pomnaża swoich środków finansowych). Według raportu ING Banku Śląskiego najczęściej odkładaliśmy na wyjazd wakacyjny (28%) oraz przeprowadzenie remontu (26%). Często istotny był dla nas również cel zdrowotny i zaplanowane procedury medyczne (18%).

 


Zobacz również