Reklamy
Gospodarka

100 dni rządu w obszarze cyfryzacji

Resort cyfryzacji przeszedł w minionych 100 dniach bardzo duże zmiany. Przekazanie działu „Administracja” wraz z zasobem ludzkim do MSW (i A) – co BCC postulował od dłuższego czasu, wprowadzenie ładu organizacyjnego…

…w tym przejęcie nadzoru nad kolejnymi jednostkami (Centralny OśrodekInformatyki, Instytut Łączności, Instytut Maszyn Matematycznych, Instytut Technik Innowacyjnych EMAG, Naukowa i Akademicka SiećKomputerowa – NASK, Centrum Cyfrowej Administracji, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, czy Urząd Komunikacji Elektronicznej) – to tylko początek zmian zapowiadanych przez resort Anny Streżyńskiej. Poza wyżej wymienionymi kwestiami o charakterze organizacyjnym, na szczególną uwagę zasługuje:

1.    Opracowanie i skonsultowanie społeczne dokumentu „Kierunki Działań Strategicznych Ministra Cyfryzacji w obszarze informatyzacji usług publicznych”.

2.    Uchwalenie Ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (tzw. Ustawa re-use, która otwiera dane dla obywateli).

3.    Przejęcie od dawnego MSW Systemu Rejestrów Państwowych.

4.    Opracowanie założenia strategii cyberbezpieczeństw kraju (obecnie w konsultacjach społecznych).

5.    Korekta założeń oraz uruchomienie nowych naborów w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

6.    Uruchomienie, wspólnie Ministerstwem Edukacji Narodowej i środowiskiem pozarządowym, prac w zakresie wprowadzenia nauki programowania do polskich szkół.

Na szczególną uwagę zasługuje również sygnalizowane przez resort cyfryzacji, zwiększenie skuteczności działań Polski w zakresie ICT zarówno w instytucjach UE, jak i międzynarodowych, co ma znaleźć odzwierciedlenie – w sygnalizowanym przez minister Annę Streżyńską – dokumencie kierunkowym, którego opracowanie i publikacja planowana jest na najbliższe dni. Jak wiemy, blisko 75% prawa tworzone jest w Unii Europejskiej (również w obszarze technologii informacyjno-komunikacyjnych). Polska musi być aktywnym uczestnikiem tego procesu, szczególnie jeżeli silnie akcentowana w ostatnim czasie przez rząd innowacyjność, ma być naszym strategicznym i długofalowym kierunkiem rozwoju.


…Więcej informacji w załączniku

BCC

Reklamy