Reklamy
Gospodarka

Euler Hermes: Igrzyska Olimpijskie Rio 2016 zamiast pomóc, są utrudnieniem dla brazylijskiej gospodarki

Według przewidywań Euler Hermes, światowego lidera w dziedzinie ubezpieczeń kredytu kupieckiego, Igrzyska Olimpijskie wygenerują niewielki i krótkotrwały wzrost gospodarczy i poprawę wskaźników zatrudnienia w Brazylii, ale wynik netto Olimpiady będzie dla jej gospodarza negatywny.

Organizacja Olimpiady – w sytuacji rosnącego długu publicznego – zwiększy liczbę upadłości regionalnych firm i napędzi inflację, której skutki będą odczuwalne aż do 2020 roku.

Zwiększona liczba projektów inwestycyjnych i poprawa koniunktury w sektorze turystycznym, które wiążą się z organizacją Igrzysk Olimpijskich, poprawią wskaźniki rzeczywistego wzrostu PKB w Brazylii o zaledwie 0,05 punktów procentowych. Oczekuje się, że w 2016 r. PKB zmniejszy się o 3,5%. Zgodnie z oficjalnymi danymi liczbowymi, w latach 2009-2015 całkowity poziom inwestycji w infrastrukturę związaną z Olimpiadą może osiągnąć kwotę 38,5 miliarda BRL (12 miliardów USD), co stanowi niewielką wartość biorąc pod uwagę wielkość brazylijskiej gospodarki. Sektor turystyczny wygeneruje wzrost gospodarczy na poziomie +1,3 miliardów BRL (0,4 miliarda USD), a w efekcie spowoduje zwiększenie PKB o zaledwie +0.02pp – to mniej niż połowa pierwotnie szacowanego wzrostu.

„Chociaż pozornie taki wzrost w sferze zatrudnienia i turystyki wygląda korzystnie, będzie niewystarczający, aby zrównoważyć poważne problemy gospodarcze, które ‘nawiedziły’ Brazylię przed Igrzyskami Olimpijskimi. Niektóre z tych negatywnych zjawisk, takie jak inflacja, mogą nawet zaostrzyć się w wyniku Olimpiady” – powiedziała Daniela Ordonez, ekonomistka Euler Hermes w Ameryce Łacińskiej. „Same inwestycje w infrastrukturę i wydatki publiczne pogorszyły wskaźniki zadłużenia publicznego w stosunku do PKB o 0,04 pp, a w samym Stanie Rio de Janeiro dług publiczny zwiększył się o rekordowe 17%.”

W okresie przed Olimpiadą – w fazie inwestycji – powstało bardzo dużo nowych firm, w szczególności w sferze mikro i małych przedsiębiorstw. Nagromadzenie się nowych firm we względnie niewielkiej liczbie sektorów gospodarki doprowadzi do efektu „zatłoczenia”, skutkującego wyparciem przez nowe firmy słabszych przedsiębiorstw, które nie są w stanie skorzystać na Olimpiadzie. Ponadto, wiele z takich nowych firm będzie działać tylko przez krótki okres czasu i oczekuje się, że po zakończeniu Olimpiady takie firmy zostaną zlikwidowane. Ogólnie, w 2016 r. organizacja Olimpiady spowoduje zwiększenie wskaźnika upadłości firm w Rio de Janeiro o +5%, a w obszarze małych i mikro-przedsiębiorstw aż o +12%.

Bezpośredni wpływ najważniejszych wydarzeń sportowych na inflację (w punktach procentowych)

pobrane (1)

Efekty w postaci zwiększonej inflacji zaczęły być widoczne już w 2009 r., kiedy ogłoszono, że oprócz Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2014, Brazylia będzie również gospodarzem Igrzysk Olimpijskich w 2016 r. Te dwa wydarzenia sportowe spowodują zwiększenie całkowitej inflacji w kraju o ok. +1pp, z czego +0,4pp można wytłumaczyć utrzymującymi się skutkami inflacji wywołanej Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej, +0,4pp można przypisać do tegorocznych Igrzysk Olimpijskich, natomiast +0,2pp wiąże się z faktem, że oba te wydarzenia zorganizowano w tak krótkim odstępie czasu.

„Niestety, w obecnej sytuacji Brazylia jako gospodarz Igrzysk nie jest w stanie wykorzystać potencjalnego, pozytywnego efektu Olimpiady na gospodarkę,” powiedziała Ordonez. „Zamiast pozytywnych skutków, z uwagi na krótki odstęp czasu pomiędzy Mistrzostwami Świata w Piłce Nożnej i Igrzyskami Olimpijskimi, skutki dla gospodarki były zdecydowanie negatywne. Biorąc pod uwagę wszystkie aktualne problemy, które przeżywa brazylijska gospodarka, takie dodatkowe ‘pobudzenie i dramat’ w postaci Olimpiady były zdecydowanie niepotrzebne.”

Euler Hermes

Reklamy