Prognozowany wzrost płacy minimalnej może być niekorzystny dla gospodarki – dlatego, że firmy będą musiały przyjąć do wiadomości podwyższenie kosztów prowadzenia swojej działalności. Oczywiście dla pracowników to rozwiązanie jest korzystne, bo będą więcej zarabiać – ale z drugiej strony może to się przełożyć na wzrost cen – zwłaszcza w takich newralgicznych branżach, jak usługi czy handel. Firmy będą chciały te koszty zrekompensować i to może się przełożyć na wyższe ceny produktów oraz usług. Poza tym zmieni się struktura wynagrodzeń – bowiem podwyżka płacy minimalnej z reguły dotyczy pracowników, którzy mają niższe kwalifikacje, krótszy staż pracy, rozpoczynają swoją karierę i na starcie pracodawcy oferują płacę minimalną jako sposób sprawdzenia pracownika. Dlatego podwyższenie płacy minimalnej może spowodować, że pojawi się dysproporcja w płacach. W efekcie wystąpi podwyższenie kosztów pracy – co jest bardzo trudne do przyjęcia przez pracodawców, zwłaszcza w tych branżach, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19, spowolnienia gospodarczego i starają się odbudować swoją kondycję.

– Ważne jest wejście z lepszymi możliwościami na rynek pracy, który stawia nowe wyzwania związane z rozwojem nowoczesnych technologii, z koniecznością unowocześniania procesu pracy, z cyfryzacją, robotyzacją. A więc są to nowe zjawiska, które generują koszty – powiedziała serwisowi eNewsroom.pl prof. Grażyna Spytek-Bandurska, ekspertka ds. rynku pracy Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP). – Pracodawcy muszą myśleć z jednej strony pod kątem kosztów wynikających z zatrudnienia personelu, ale też unowocześniania sprzętu, wszelkich składników niematerialnych, składających się na przedsiębiorstwo. Wzrost płacy minimalnej może być też trudny do przyjęcia przez małe firmy zatrudniające kilku pracowników, dlatego że nie przekłada to się od razu na wzrost sprzedaży czy na większe zyski. W związku z tym pracodawcy będą podejmować trudne decyzje związane ze zwolnieniem pracowników – a to może spowodować niekorzystne konsekwencje dla rynku pracy. A zatem kwestia płacy minimalnej musi być przemyślana oraz odpowiednio dopasowana do sytuacji bieżącej i w gospodarce, i na rynku pracy. Żeby nie było negatywnych skutków – a wręcz dało pozytywny impuls do rozwoju. Wiąże się to oczywiście także z kondycją przedsiębiorstwa, z poziomem rozwoju, z możliwościami sprostania wyzwaniom na miarę XXI wieku – ocenia prof. Spytek-Bandurska.


Zobacz również