Kariera

Jak zmotywować pracownika?

Powodzenie i prosperowanie firmy zależy w dużym stopniu od naszych pracowników – ich kwalifikacji, doświadczenia, a także chęci do pracy. Właściwa motywacja może nie tylko całkowicie zmienić ich nastawienie do firmy, ale w konsekwencji przynieść wymierny wzrost jej zysków.

 

Nie istnieje jeden uniwersalny system motywacji dla wszystkich pracowników, dlatego rolą dobrego menadżera jest właściwe rozpoznanie potrzeb wszystkich osób zatrudnionych. Dopiero wówczas można podjąć decyzję co do odpowiedniego sposobu zmiany ich stosunku do pracy w podejściu indywidualnym bądź ogólnym. Niezmierne istotne jest zachowanie przy tym taktu i bezstronności, ponieważ niesprawiedliwe wyróżnienia zamiast zbliżyć do siebie naszych pracowników, dodatkowo ich poróżnią.

 

Chwal i nagradzaj

 

Pochwały i nagrody to jeden z najpopularniejszych sposobów motywowania pracowników. Nagrodami za sukcesy mogą być premie finansowe bądź dodatki do wypłaty, ale nie tylko… Coraz więcej firm stosuje także motywowanie pozapłacowe, np. w postaci karnetów do kina, klubu fitness, kursów języków obcych czy nowego sprzętu elektronicznego. Tego typu dodatkowe korzyści nie tylko zachęcają pracownika do zwiększonego wysiłku, ale także wpływają pozytywnie na wizerunek firmy i mogą stanowić duży atut w trakcie naboru nowej kadry.

 

Jednak przy przyznawaniu takich wyróżnień bardzo ważne jest zachowanie równowagi – należy chwalić pracowników jedynie za ich rzeczywiste osiągnięcia. W przeciwnym wypadku taka niezasłużona nagroda może prowadzić do demotywacji pracownika, który pod jej wpływem przestanie się starać. Pamiętajmy także, że cały trud włożony w budowanie motywacji pracowników nie będzie skuteczny, jeśli nie zagwarantujemy im najpierw satysfakcjonujących warunków pracy.

 

Konstruktywna krytyka

 

Motywowanie negatywne to taki rodzaj działania, który w pracowniku wzbudza poczucie zagrożenia, np. utratą stanowiska, groźbą degradacji na niższe stanowisko. Niektóre osoby pod wpływem krytyki zaczynają pracować dużo wydajniej niż dotychczas. Musimy jednak uważać z motywacją tego typu, aby przy jej pomocy wzbudzić w pracowniku chęć do zwiększenia efektywności swojej pracy zamiast wzbudzić w nim niechęć do pracy w ogóle. Musimy także być bardzo ostrożni z krytyką – pamiętajmy, że błąd jest naturalnym elementem pracy i zachęcajmy zespół, by nie poddawał się po pierwszych porażkach.

 

Integruj zespół

 

Systematycznie organizowane integracje są kluczem do poprawiania jakości współpracy naszego zespołu. Tego typu spotkania sprawiają, że ludzie czują się częścią naszej firmy, mają poczucie wspólnego jej budowania. Zżyty zespół pracuje wydajniej, wspólnie pracuje nad problemami i szybciej je rozwiązuje.

 

Każdy pracownik potrzebuje czasem dodatkowej zachęty do pracy, aby jego motywacja pozostawała na wysokim poziomie. Warto rozważyć wdrożenie do swojej firmy elementów nagrody, które będą zachęcać do działania i pozytywnie wpływać na zaangażowanie kadry.

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com