Kariera

Raport Pracuj.pl “Rynek Pracy Specjalistów 2015”

Startup Weekend Tokyo: drużyna Smart Koala podczas pracy w tradycyjnym „pokoju tatami" - wchodząc należy koniecznie zdjąć buty!

To już trzeci rok znaczących wzrostów na rynku pracy. Coroczny raport, przygotowany na podstawie analizy ogłoszeń o pracę zamieszczanych w największym polskim portalu rekrutacyjnym Pracuj.pl, pozwala z coraz większym optymizmem patrzeć na rynek pracy. W 2015 roku wzrost liczby opublikowanych ogłoszeń wyniósł 12,49%.

  •     434 803 ofert pracy na portalu Pracuj.pl w 2015 roku
  •     12,49% wzrost liczby ofert pracy w porównaniu z rokiem 2014
  •     14,8% wzrost liczby ofert pracy z branży budownictwo i nieruchomości
  •     12,5% wzrost liczby ofert pracy z branży przemysł lekki
  •     23,1% wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów budownictwa
  •     22,3% wzrost liczby ofert pracy dla specjalistów produkcji
  •     Największy przyrost zapotrzebowania na pracowników z firm zatrudniających od 51 do 250 pracowników (średnie przedsiębiorstwa).

Rok 2015 był rekordowy pod kątem liczby ofert pracy opublikowanych na Pracuj.pl  (434 803 ofert pracy). Pracodawcy wykazali optymizm, który zaowocował zwiększeniem liczby ogłoszeń o pracę o ponad 12% w stosunku do 2014 roku (386 520 ofert). To wyraźne ożywienie na rynku pracy jest potwierdzane także przez dane napływające z gospodarki. We wrześniu tego roku, po raz pierwszy od 14 lat, stopa bezrobocia spadła poniżej 10% i wynik ten utrzymuje się. Także wzrastające PKB i optymistyczne prognozy ekonomiczne mają wpływ na rynek pracy.

W jakiej branży najłatwiej było znaleźć pracę w 2015 r.?

Pierwsza piątka branż, publikująca najwięcej ofert pracy, nie uległa zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Od lat niezmiennie liderem pozostaje handel i sprzedaż – w 2015 r. zaoferowano 86 621 miejsc pracy, co stanowiło jedną piątą ogółu ofert, dając 2,7% wzrost rok do roku.

Na kolejnych miejscach uplasowały się: bankowość, finanse i ubezpieczenia (14,3% ofert pochodziło z tej branży), przemysł ciężki oraz telekomunikacja i zaawansowane technologie (po 8% ofert pochodziło z tych branż). Na piątym miejscu znalazło się budownictwo i nieruchomości, które po kryzysie z ubiegłych lat rozwija się coraz szybciej i wykazało w roku 2015 znaczący popyt na pracowników (14,8% więcej ofert pracy rok do roku).

Interesujące wyniki prezentują także inne branże, między innymi przemysł lekki, gdzie odnotowano 12,5% wzrost liczby ogłoszeń o pracę oraz marketing, media, reklama z ponad 14% wzrostem. Mocno trzyma się takżetransport i logistyka – zaobserwowano wzrost liczby ofert pracy o 12,4% w porównaniu do 2014 r.


Jacy specjaliści byli poszukiwani?

Z danych Pracuj.pl wynika, że w 2015 r. najwięcej ofert pracy (tak jak w roku poprzednim) skierowanych było do handlowców i sprzedawców, pracowników do spraw obsługi klienta oraz specjalistów do spraw finansów (15,4% wszystkich ofert pracy) i IT (14,9% wszystkich ofert pracy).

Największy wzrost zapotrzebowania w 2015 r. odnotowano dla pracowników związanych z budownictwem – liczba ofert pracy dla tych specjalistów wzrosła o 23,1%, oraz dla pracowników produkcji (o 22,3%).

Dużym zainteresowaniem cieszyli się także specjaliści ds. logistyki. Liczba ogłoszeń do nich skierowanych wzrosła o 18,1% w stosunku do roku 2014. Przyczyną zwiększonego zapotrzebowania na pracowników logistyki może być coraz korzystniejsza sytuacja firm transportowych związana z wyjątkowo niskimi cenami ropy.

Zaobserwować można także wciąż rosnącą liczbę ogłoszeń o pracę adresowanych do specjalistów z obszaru HR oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Wzrost liczby ofert pracy o 18% rok do roku to sygnał trwającego pozytywnego trendu. Większa liczba procesów rekrutacyjnych oraz powiększająca się liczba pracowników w firmach to czynniki mające wpływ na zwiększone zapotrzebowanie rynku na specjalistów ds. HR.

Gdzie było najłatwiej o pracę w 2015 r.?

W 2015 r. województwo mazowieckie okazało się zdecydowanym liderem pod względem liczby ofert, stanowiących jedną piątą wszystkich ogłoszeń o pracę (97 346 ofert, wzrost o 17% rok do roku). Na drugim miejscu uplasowało się województwo dolnośląskie z udziałem na poziomie 10,2% (wzrost liczby ofert pracy o 16%). Jednak pod kątem dynamiki wzrostu wyprzedziło je województwo małopolskie, notując wynik na poziomie 20% wzrostu w porównaniu rok do roku oraz 9,7% udział w ogólnej liczbie ogłoszeń. Tuż za liderami plasują się województwa: śląskie z udziałem 8,8% (wzrost o 11%), wielkopolskie z udziałem 8,7% w ogólnej liczbie ogłoszeń (wzrost o 7% rok do roku).

Najwięcej ogłoszeń o pracę opublikowały firmy zatrudniające powyżej 250 osób (29,1% wszystkich ogłoszeń, wzrost rok do roku o 10,9%), jednak najdynamiczniejszy wzrost widać w sektorze średnich przedsiębiorstw, zatrudniających od 51 do 250 osób. Te przedsiębiorstwa opublikowały w 2015 roku 121 725 ofert pracy (co stanowi 28% udziału w ogólnej liczbie ogłoszeń), o 19,2% więcej niż w 2014. Może to oznaczać, że utrzymuje się pozytywna tendencja na rynku pozwalająca średnim przedsiębiorcom na rozwój i idące za tym zwiększanie zatrudnienia. Także pozostałe przedsiębiorstwa wykazały znaczące wzrosty zatrudnienia – mikro (od 0 do 10 pracowników) o 9,6% w stosunku do ubiegłego roku z 17,2% udziałem w ogólnej liczbie ogłoszeń, małe (od 11 do 50 osób) o 9,4% z 25,7% udziałem w ogólnej liczbie ogłoszeń.


Komentarz Przemysława Gacka, prezesa Zarządu Grupy Pracuj S.A.:

Wzrost liczby publikowanych na Pracuj.pl ofert pracy o ponad 12% w stosunku do 2014 roku potwierdza ożywienie na rynku pracy. Co równie cieszy, to wyjątkowo niska stopa bezrobocia, która po raz pierwszy od 14 lat spadła poniżej 10%. Pracodawcy zatrudniają coraz chętniej, a dane napływające z konkretnych branż pokazują, że praktycznie wszyscy mają powody do zadowolenia. Na tym tle mocno wyróżnia się branża budownictwo i nieruchomości, która jeszcze w poprzednim roku dźwigała się z kryzysu.

Popyt na pracowników tej specjalizacji wzrósł w sposób rekordowy. Z kolei stały i stabilny wzrost w polskim sektorze przemysłowym, który potwierdza wskaźnik PMI, przekłada się na duży wzrost zapotrzebowania na pracowników produkcji. Malejące ceny ropy cieszą kierowców oraz właścicieli firm transportowych. Specjaliści ds. logistyki znaleźli się na trzecim miejscu pod względem pracowników, na których najbardziej wzrosło zapotrzebowanie w 2015 r. Pracodawcy poszukują także stale specjalistów od handlu i sprzedaży oraz obsługi klienta. Nie maleje także zapotrzebowanie na specjalistów IT oraz inżynierów. Wielkimi wygranymi rynku pracy są specjaliści ds. HR. Już trzeci rok z rzędu zapotrzebowanie na nich systematycznie rośnie. To też dobry sygnał dla rynku pracy, bo zatrudnianie tych ekspertów z reguły zwiastuje kolejne rekrutacje.

Kolejny dobry rok na rynku pracy pozwala z optymizmem patrzeć w przyszłość. W pewnych obszarach możemy już mówić o rynku pracownika, np. wśród specjalistów IT oraz niektórych inżynierów. Polepszająca się sytuacja na rynku pracy będzie mieć wpływ także na sposób rekrutacji pracowników. Firmy większą uwagę będą przykładały do przyjaznej rekrutacji czyli zarządzania całym obszarem budowania pozytywnych relacji z kandydatami. Ponadto będzie rosła rola wykorzystania systemów do zarządzania kandydatami. Malejące bezrobocie i rosnące zapotrzebowania na pracowników sprawi, że pracodawcy z uwagą zaczną przyglądać się także kandydatom 50+, doceniając ich doświadczenie i kompetencje.

Pracuj.pl

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com