Masz w planach zaciągnięcie kredytu lub wzięcie czegoś w leasing? Chcesz nawiązać współ-pracę biznesową z nowym kontrahentem? Aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i utra-ty wizerunku rzetelnego płatnika, sprawdź, jak widzą cię instytucje finansowe i inni przedsię-biorcy! Jak to zrobić? Podpowiadamy.

Weryfikacja wiarygodności płatnika jest dziś powszechną procedurą stosowaną przez banki, firmy pożyczkowe, leasingodawców, dostawców telefonii komórkowej, usług internetowych i przedsiębiorców. Dokładne prześwietlenie potencjalnego kontrahenta jest bowiem jednym z najskuteczniejszych sposób na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nieterminowych płatności.

Warto też podkreślić, że z roku na rok coraz więcej firm ma mniejsze obawy o to, że jeśli upomną się o zapłatę, stracą partnera biznesowego. Jeszcze przed pandemią odsetek takich firm wynosił 80%, dziś 85,5% badanych twierdzi, że dochodzenie opóźnionych należności nie niszczy relacji z kontrahentem – wynika z badania „Skaner MSP” przeprowadzonego we wrześniu na zlecenie BIG InfoMonitor.

Skuteczne narzędzie do weryfikacji płatniczej kontrahentów

Aby zweryfikować wiarygodność potencjalnego kontrahenta, instytucje zaglądają do rejestrów prowadzonych przez Biura Informacji Gospodarczej. Jednym z nich jest Rejestr Dłużników BIG InfoMonitor, który  zgodnie z Ustawą o BIG przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje o przeterminowanym zadłużeniu osób i firm (informacje negatywne) oraz informacje o zobowiązaniach płaconych w terminie (informacje pozytywne). Co ważne, jako jedyne biuro umożliwia także dostęp do części danych bankowych z baz Biura Informacji Kredytowej i Związku Banków Polskich. Zapewnia więc szeroki dostęp do informacji na temat rzetelności płatniczej prześwietlanych podmiotów zarówno tej pozakredytowej, jak kredytowej.

Konsekwencje niekorzystnych wpisów w rejestrze BIG

Z powodu zadłużenia wierzyciel wpisał twoje dane do Rejestru Dłużników? Możesz mieć realne problemy z otrzymaniem kredytu, leasingu, podpisaniem umowy z dostawcą internetu czy nawiązaniem współpracy biznesowej. Jeśli potencjalny kontrahent dowie się o długu, będziesz uchodził w jego oczach za osobę niewiarygodną i bardzo „ryzykowną”. Przy pomyślnych wiatrach podpiszesz umowę, ale twój kontrahent nie będzie cię darzył pełnym zaufaniem i może np. nałożyć na ciebie niewygodne obowiązki (np. konieczność zapłaty za towar z góry). W czarnym scenariuszu nie podpiszesz jej wcale, tracąc możliwość współpracy, podpisania umowy pożyczki czy leasingu.

Jak sprawdzić, jak widzi cię bank i dlaczego warto to zrobić?

Wbrew pozorom wierzyciel nie ma obowiązku poinformowania dłużnika, że zamierza wpisać go do rejestru dłużników BIG. Jego obowiązkiem jest jedynie wysłanie wezwania do zapłaty z informacją o zamiarze wpisania danych dłużnika  do rejestru. Często zdarza się, że dłużnicy pozostają zupełnie nieświadomi wpisu w bazie. A ten wychodzi na jaw dopiero w momencie negatywnej decyzji ze strony instytucji współpracującej z BIG, np. banku.

Aby dowiedzieć się , jak widzi cię bank, firma leasingowa czy przyszły partner biznesowy, sprawdź najpierw swoje długi w BIG-u, a najlepiej we wszystkich wiodących Biurach Informacji Gospodarczej. Możesz to zrobić zamawiając raport zbiorczy z wielu BIG-ów. Nie musisz przy tym podpisywać umowy ze wszystkimi BIG-ami, bo Biura te wymieniają się danymi i na wniosek klienta mają obowiązek przekazać mu raport z wybranych przez niego biur.  W BIG InfoMonitor zamawiając raport zbiorczy z wielu BIG-ów, możesz liczyć, że za dane z BIG InfoMonitor zapłacisz tylko 1 grosz.

Mając wiedzę o swoich długach wpisanych do BIG unikniesz rozczarowania i nieprzyjemnych niespodzianek. Będziesz mógł w porę zareagować na negatywny wpis i uratować potencjalną współpracę spłacając dawne zobowiązania i w ten sposób czyszcząc swoje konto w BIG. Jeśli twoje dane figurują na czarnej liście w BIG, a ty spłacisz swój dług, wierzyciel będzie miał 14 dni, aby poinformować o tym BIG, który usunie wpis.

Jak sprawdzić swoje długi w internecie?

BIG InfoMonitor umożliwia sprawdzenie długów przez internet  firmom i konsumentom.

Aby pobrać raport o sobie, zarejestruj się na stronie https://system.big.pl  (założenie BIGKonta jest bezpłatne) i zweryfikuj swoje dane. Kolejnym krokiem jest wygenerowanie Raportu o Sobie dla przedsiębiorców i Raport z Rejestru Zapytań.

Jeśli sprawdzasz swoją firmę, dzięki zawartym w raporcie informacjom, dowiesz się:

  • co zobaczą twoi partnerzy w biznesie, gdy pobiorą raport o twojej firmie;
  • kto i kiedy dopisał twoją firmę jako dłużnika.
  • kto i kiedy weryfikował Twoją firmę

Jeśli sprawdzasz siebie jako konsumenta, dzięki zawartym w raporcie informacjom dowiesz się:

  • czy masz jakieś długi wpisane do Rejestru Dłużników;
  • kto i kiedy dopisał Cię jako dłużnika (dane wierzyciela mogą być zastrzeżone dla innych, ale ty je będziesz widział)
  • kto weryfikował informacje o tobie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Pamiętaj, że zarówno w przypadku firm, jak i konsumentów raporty mogą zawierać nie tylko negatywne, ale również pozytywne informacje. Dzięki pozytywom twoja wiarygodność płatnicza wzrośnie, a wraz z nią może zwiększyć się szansa na kredyt, leasing czy dobre warunki umowy B2B.

Ile kosztuje sprawdzenie swoich długów w rejestrze?

Jeśli jesteś konsumentem, raz na 6 miesięcy możesz pobrać raport o sobie bezpłatnie.

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, możesz wykupić pojedynczą usługę (koszt to 8,54 zł netto) lub sięgnąć po abonament. W ramach abonamentu, który możesz mieć już za 149 zł netto miesięcznie, nie tylko sprawdzisz swoją firmę, ale także:

  • wpiszesz dane dłużników do rejestru BIG InfoMonitor (bez ograniczeń);
  • będziesz mógł używać pieczęci prewencyjnej, która zmotywuje klientów do terminowych płatności;
  • będziesz mógł pobierać raporty o przedsiębiorcach i konsumentach (za ich pisemnym upoważnieniem), monitorować partnerów biznesowych i zlecać BIG-owi wysyłanie wezwań do zapłaty i ewentualnie powiadomień o dokonanym wpisie.


Zobacz również