Inwestycje związane z informatyzacją i optymalizacją procesów biznesowych przynoszą wzrost sprzedaży i obniżają koszty funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednak ich profesjonalne zaprojektowanie, zaprogramowanie i wdrożenie kosztuje. Jak bezpiecznie przeprowadzić i sfinansować cały projekt?

Na początku proponuję przyjrzeć się wszystkim procesom biznesowym w firmie i wychwycić te, które wymagają usprawnienia. Bez takich informacji łatwo przeinwestować i nie rozwiązać faktycznego problemu. Analizę warto zlecić wyspecjalizowanej firmie zewnętrznej. Przyjmuje się, że koszt takiej usługi to około 20% całego budżetu. Taka analiza gwarantuje obiektywne spojrzenie na sytuację biznesową. Obszerny raport po analizie to cenny dokument opisujący dokładnie, na czym należy się skupić przy planowanej inwestycji. Często taka analiza jest wliczana w koszt systemu.

Obecnie firmy poszukujące zewnętrznych źródeł finansowania systemów informatycznych, mogą skorzystać z kilku dostępnych opcji.

Kredyt technologiczny

Jest to komercyjny kredyt udzielany na realizację inwestycji, które są wspierane przez środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. O taki kredyt może ubiegać się miedzy innymi firma, która ma w planach zakup oraz wdrożenie nowej technologii, dzięki której może wytworzyć nowe (lub ulepszyć istniejące) towary, procesy lub usługi. Kredyt technologiczny udzielany jest na maksymalnie 10 lat i musi pokrywać 75% wszystkich wydatków na nowe rozwiązanie.

Największą korzyścią dla firm decydujących się na tę formę finansowania jest spłata części zobowiązań przez Bank Gospodarstwa Krajowego. BGK robi to poprzez premię technologiczną. Taka premia może wynosić od 40% do 70% wartości kredytu technologicznego. Wysokość premii zależy od wielkości kredytu, wielkości firmy oraz od miejsca realizacji inwestycji. Maksymalna wysokość premii technologicznej to 4 mln zł. Obecnie w Polsce kredyt technologiczny udziela kilkanaście banków. Warunki kredytu przedsiębiorstwo negocjuje z bankiem indywidualnie.

Więcej informacji.

Leasing

Leasing kojarzy się zwykle z dobrami materialnymi, takimi jak samochód, czy nieruchomości. Choć oprogramowanie to dobro niematerialne, można korzystać z tej formy pomocy (finansuje się w ten sposób prawa autorskie/licencje oprogramowania), przy czym przedsiębiorcy rzadko się do niej uciekają. Według Europejskiego Zrzeszenia Towarzystw Leasingowych, leasing IT to około 14% wszystkich operacji w tym modelu pozyskiwania środków. W Polsce odsetek ten nie przekracza 10%.

Korzystając z leasingu można skorzystać z tzw. tarczy podatkowej i zmniejszyć obciążenia podatkowe. Leasing daje też możliwość redukcji początkowych kosztów. Według szacunkowych wyliczeń mogą one sięgać 70%.

Oprocentowanie leasingu zależy od indywidualnych ustaleń z komercyjnym bankiem lub dostarczycielem usługi. Najczęściej okres leasingu wynosi od 18 do 48 miesięcy. Wśród najważniejszych korzyści tego sposobu finansowania dla przedsiębiorców można wymienić zmniejszenie ogólnych kosztów utrzymania oraz oszczędność kapitału obrotowego. Projekty realizowane w tej formie finansowania są realizowane dość szybko, ponieważ firma otrzymuje na początek wszystkie środki.

Success fee

Jeden z nowszych modeli finansowania kojarzony raczej z usługami, ale obecnie z powodzeniem wykorzystywany również w IT. Wynagrodzeniem dla dostawcy oprogramowania jest tylko prowizja od sprzedaży. W tym modelu firma chcąca sprzedawać produkt w sieci skupia się na tworzeniu oferty i realizacji zamówień, a całą odpowiedzialność za rozwiązania IT oraz poziom sprzedaży spoczywa na barkach firmy współpracującej. W momencie maksymalnego zaangażowania z dwóch stron, występuje biznesowy efekt synergii, w którym 1+1=3.

Współpraca na zasadzie success fee możliwa jest w kilku wariantach uzależnionych od specyfiki danej branży. Efekty widać najlepiej, gdy firma doszła do granic możliwości systemu i nie potrafi zwiększyć sprzedaży lub po prostu nie wierzy, że jest to możliwe.

Model sprawdza się również w przypadku nowego biznesu, jednak ryzyko inwestycyjne w startupie po stronie dostarczyciela rozwiązań IT jest znacznie wyższe. W takim przypadku potrzebna jest gruntowna analiza potencjału.

Dofinansowanie w ramach dotacji europejskich

Na działania Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w latach 2007–2013 przeznaczone jest dokładnie 10 186 030 644 euro. Kwota pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków krajowych.

Polski przedsiębiorca miał szanse ubiegać się o liczne dofinansowania ze środków unijnych. Za skuteczne wykorzystanie tych środków wielokrotnie chwalono Polskę w UE. Na uwagę zasługuje działanie 8.2 PO IG, które było jednym z najbardziej popularnych i skutecznych dofinansowań (a mimo to nie wiadomo, czy będzie kontynuowany w kolejnych latach). Ostatnie wyniki naborów w ramach działania 8.2 zostaną ogłoszone w sierpniu. Firmy, które otrzymają dofinansowania, czeka sporo pracy, m.in. ogłoszenie naboru ofert na warunkach podanych we wniosku, wybór jednej oferty spośród wszystkich zebranych na zasadach zdeklarowanych we wniosku, wdrożenie systemu oraz rozliczenie się ze wszystkimi instytucjami.

Przy wyborze firmy, która będzie wdrażała system, warto kierować się ozsądkiem oraz kryteriami, które pozwolą uniknąć problemów:

  • wiarygodne referencje, najlepiej z wdrożeń w ramach dofinansowań 8.2.,

  • doświadczenie firmy w tworzeniu systemów oraz obsłudze powdrożeniowej,

  • odpowiednia liczba doświadczonych ludzi (dział IT oraz marketingu),

  • możliwość dalszego rozwoju systemu na przestrzeni kilkunastu lat,

  • możliwość integracji z zewnętrznymi systemami / firmami,

  • prawo do samodzielnej modyfikacji zakupionego systemu.

Która forma najlepsza?

Przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu opcji finansowania, a w przyszłym roku zaplanowane jest uruchomienie kolejnych, np. nisko oprocentowanych kredytów na preferencyjnych warunkach spłaty.

Wydaje się, że najbardziej przyjazny dla przedsiębiorcy sposób finansowania (ze względu na oszczęność czasu i stosunkowo mało formalności) jest leasing. W przyszłym roku mogą to już być preferencyjne kredyty powiązane z dofinansowaniami unijnymi. Więcej o nich dowiemy się już niebawem.

 

Autor:

Mateusz Kowalczyk

B2B Manager w i-Systems.pl, gliwickim software house tworzącym marki: i-sklep.pl, wzorowysklep.pl.

 

Fot. Flickr, sntgmdm, na lic. CC BY-SA 2.0


Zobacz również