Wypełnienie deklaracji PIT to bardzo ważny obowiązek każdego obywatela. Jednak nie każdy wie, po którą deklarację powinien sięgnąć. Rodzajów jest wiele, a wybór właściwego formularza to nie zawsze prosta i oczywista sprawa. W niektórych sytuacjach konieczne jest nawet złożenie kilku deklaracji lub załączników. Zatem który PIT jest przeznaczony dla kogo?

Główne deklaracje PIT 

W pierwszej kolejności warto wymienić podstawowe deklaracje PIT. Program PIT 2020 dotyczy kilku druków. Pierwszy z nich to PIT-36, który służy do rozliczania działalności gospodarczej lub najmu. Jest on skierowany do podatników, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy na temat podatku dochodowego od osób fizycznych.  

PIT-36 powinni wybrać podatnicy, którzy w ubiegłym roku: 

  • prowadzili działalność gospodarczą, która była oparta na zasadach ogólnych,  
  • działali w zakresie produkcji rolnej, 
  • uzyskali przychody z najmy, dzierżawy. 

Do formularza PIT-36 mogą być dołączone załączniki: PIT/B, PIT/O, PIT/ZG  oraz PIT/D.  

PIT-37 

Kolejnym formularzem jest PIT-37. Jest on przeznaczony dla podatników, o których nie ma mowy w art. 45 ust 1, ale którzy w ubiegłym roku uzyskiwali dochody wyłącznie za pośrednictwem płatnika. Mogą one pochodzić z wynagrodzeń, emerytur, świadczeń przedemerytalnych, stypendiów itd. PIT ten jest także przeznaczony dla osób, które mają miejsce zamieszkania dla celów podatkowych inne niż Polska.  

PIT-36L 

PIT-36L to formularz przeznaczony dla osób, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. Jest on przeznaczony wyłącznie dla podatników, którzy rozliczają się indywidualnie. Załącznikami do tego PIT-u mogą być np. PIT/B, PIT/Z, a także inne dokumenty jak np. NIP-1 czy sprawozdania finansowe.  

PIT-28 i PIT-38 

Kolejnym dokumentem jest PIT-28, czyli rozliczenie działalności gospodarczej na zasadzie ryczałtu, dzierżawy lub najmu. Dotyczy on osób, które osiągają przychody w ramach pozarolniczej działalności.  

Warto wspomnieć także o formularzu PIT-38, który jest skierowany do podatników, którzy uzyskali przychodzi z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów itd.  

PIT-16A 

Szczególnym rodzajem jest PIT-16A, który jest przeznaczony dla podatników, którzy są opodatkowani w formie karty podatkowej. Jest on przeznaczony do wykazania faktycznie opłaconych i odliczonych kwot od karty podatkowej.  

Należy jednak podkreślić, że nie można odliczyć więcej niż wynosi kwota, która jest należna w danym miesiącu.  

Załączniki do zeznań PIT 

Pierwszym załącznikiem jest PIT-28/A, czyli informacja o podatnikach, którzy prowadzą działalność gospodarczą na własne nazwisko lub otrzymują przychody z najmu, dzierżawy itd. Załącznik ten powinny także wypełnić osoby, które rozliczają najem poza działalnością gospodarczą.  

Z kolei PIT-28/B to załącznik skierowany do osób, które osiągają przychody z działalności gospodarczej, która jest prowadzona w ramach spółki osób fizycznych.  

Załączników do deklaracji podatkowych jest bardzo dużo, tak samo jak rodzajów deklaracji. Warto więc dokładnie sprawdzić, który dokument należy wypełnić w danej sytuacji. W razie jakichkolwiek problemów, warto skorzystać z pomocy księgowych.

Przetestuj program PIT 2020 na stronie -  https://www.pitax.pl/program-pit/

fot: pixabay.com


Zobacz również