Wszystkie rozliczenia PIT w 2021 roku muszą zostać złożone do 30 kwietnia. Obowiązek ten mają wszyscy podatnicy, którzy w poprzednim roku osiągnęli jakiekolwiek przychody. Forma opodatkowania zależy od tego, którą deklarację PIT podmiot wybierze. Wśród nich znajduje się również PIT-36. W poniższym artykule podpowiadamy, kto i na jakich zasadach może się rozliczać, korzystając z formularza PIT-36.

Deklaracja PIT-36 - dla kogo? 

Wybór formy rozliczenia PIT w 2021 roku, tak jak i w poprzednich latach, należy złożyć do przypisanego sobie urzędu skarbowego. Przed tym należy jednak przyjrzeć się poszczególnym deklaracją. Rozliczenie podatkowe nie jest składane wyłącznie na podstawie źródła przychodów. Podatnik może bowiem wybrać formę opodatkowania swoich przychodów. Formularz PIT-36 może zostać złożony przez osoby, które: 

 • prowadzą własną działalność gospodarczą, 
 • doliczają do tegorocznego podatku straty poniesione w latach wcześniejszych, 
 • doliczają do swoich przychodów przychody małoletnich,  
 • doliczają w swojej deklaracji podatek minimalny. 

Formularz PIT-36 postał z myślą o osobach, które w ubiegłym roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Rozliczeniu temu mogą również podlegać niektóre specjalne działy produkcji rolnej, które zostały opodatkowane na ogólnych zasadach. Rozliczane w ten sposób dochody mogą także pochodzić z tytułu najmu lub dzierżawy. W tej formie mogą się rozliczać także podatnicy, którzy prowadzą dwie działalności. Warunkiem koniecznym jest jednak, by jedna z nich była opodatkowana według PIT-36, a druga - podlegała PIT-28. W tym wypadku jednak podmiot zobowiązany jest do złożenia dwóch odrębnych deklaracji. 

Ulgi a deklaracja PIT-36 

Korzystając z tego formularza, podatnicy zyskują możliwość rozliczenia się również z innych przychodów, związanych np. z pracą na etacie, umowie o dzieło czy zlecenie. PIT-36 umożliwia także wspólne rozliczanie się z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko rodzic. Korzystanie  tego formularza uprawnia również do skorzystania z ulg z tytułu: 

 • krwiodawstwa - do sześciu proc. całości dochodu, 
 • darowizny na rzecz walki z COVID-19, 
 • darowizny na rzecz edukacji zawodowej, 
 • odbywanej rehabilitacji, 
 • posiadania psa przewodnika lub przewodnika - do 2 280 zł, 
 • lekarstw - jako nadwyżka ponad 100 zł miesięcznie, 
 • kosztów utrzymania samochodu do przewozu osoby niepełnosprawnej - do 2280 zł, 
 • opłat za internet - do 760 zł, a w przypadku małżonków nawet do 1520 zł, 
 • posiadania dzieci - do 1112,04 zł za pierwsze i drugie dziecko, 2000,04 zł na trzecie, 2700 zł na czwarte i więcej.  

Gdzie złożyć PIT-36? 

Deklaracja PIT-36 może zostać złożona w odpowiednim Urzędzie Skarbowym (osobiście lub listownie) oraz za pomocą internetu - w formie elektronicznej. W celu złożenia jej przez internet należy posiadać przypisany numer identyfikacji podatkowej (NIP). Posiadanie podpisu elektronicznego jest w tym przypadku zbędne. Wystarczy jedynie podać dane autoryzujące wysyłkę (imię i nazwisko, NIP, datę urodzenia oraz wysokość kwoty przychodu za poprzedni rok).  


Zobacz również