System CMMS (skomputeryzowany system zarządzania utrzymaniem) to nowoczesne oprogramowanie, które optymalizuje codzienną pracę zarządców obiektów oraz Służb Utrzymania Ruchu w firmach produkcyjnych. Sprawia, że utrzymanie jest bardziej wydajne i efektywne. Funkcjonalności tego narzędzia przyczyniają się do obniżenia kosztów napraw, wydłużenia cyklu życia zasobów oraz ograniczenia ilości przestojów a także skrócenia czasu ich trwania. Wszystkie te kwestie powodują obniżenie całkowitego kosztu posiadania aktywów. Implementując system CMMS od OptiMES twoje firma może odnieść wiele korzyści. Oto najważniejsze z nich:
  • Widoczność i pełna kontrola
System CMMS wprowadza uporządkowanie i przejrzystość, ułatwiając  komunikację i pełną kontrolę nad działaniami zespołu utrzymaniowego. Pomaga on określić zadania i terminy ich realizacji a także przypomina o konieczności ich wykonania. Dostarczając rzetelnych danych niezbędnych do planowania oraz umożliwiając śledzenie postępów prac znacząco zwiększa wydajność pracy.
  • Zautomatyzowana planowa konserwacja
Oprogramowanie CMMS umożliwia porzucenie podejścia reaktywnego, opierającego się na niwelowaniu skutków zaistniałych problemów, na rzecz prowadzenia działań zapobiegawczych. System dostarczając danych historycznych odnośnie żywotności sprzętu oraz pilnując dat planowanych konserwacji i wymiany części chroni Twój zakład przed poważniejszymi awariami i długimi przestojami. Jednocześnie odciąża Twoich pracowników, którzy nie muszą polegać na pamięci czy przeglądać sterty dokumentów poszukując rzetelnych informacji - CMMS automatycznie powiadamia odpowiednie osoby o konieczności serwisowania danej maszyny i innych ważnych wydarzeniach.
  • Zlecenia prac
System CMMS posiada bardzo praktyczną funkcję, dzięki której użytkownicy mogą rejestrować zlecenia. Pracownicy, którzy zauważą niepokojące sytuacje odbiegające od standardowego funkcjonowania instalacji, sprzętów czy maszyn, mogą to szybko i sprawnie zgłosić. Następnie Kierownik obiektu/kierownik utrzymania może przeanalizować te zgłoszenia w dowolnym czasie i nadać im odpowiedni priorytet.
  • Pełna historia aktywów
Przy powszechnej obecnie rotacji pracowników szczególnie istotne staje gromadzenie informacji. Bardzo często wraz z odejściem kluczowego pracownika firma traci informacje o tym jak wyglądało utrzymanie i konserwacja. System CMMS zapisuje wszystkie niezbędne dane – każdy zasób ma dokładny opis zawierający informacje o tym co było wykonywane, kiedy i przy użyciu jakich części. Mając rzetelne dane o poziomie niezawodności i przestojach, dużo łatwiej jest rozwiązywać nagłe sytuacje – nawet jeśli zadanie to spadnie na nowego pracownika. Skraca to czas reakcji i zmniejsza opóźnienia w realizacji zleceń.
  • Szybkie raportowanie i analiza
Dzisiejsze zarządzanie utrzymaniem ruchu oraz konserwacjami wymaga rzetelnych danych. Obszerna baza informacji gromadzonych w systemie CMMS to podstawa do raportowania i analiz. Pozwala ona na identyfikację problemów związanych z awaryjnością sprzętu, złym wykorzystaniem zasobów i zbyt wysokim poziomem przestojów. Co jeszcze istotniejsze, dane umożliwiają opracowanie optymalnych strategii zaradczych i usprawnień obowiązujących procedur tak, aby proaktywnie ograniczać przestoje w przyszłości a także związane z tym koszty.
  • Pełen wgląd w koszty
System CMMS rejestruje wszystkie informacje związane z kosztami działań utrzymaniowych prowadzonych w obiekcie. Nie trzeba przeszukiwać stert rachunków ani plików w excelu – w ciągu krótkiej chwili można uruchomić raport kosztów i mieć budżet pod kontrolą.
  • Audyt i zgodność z normami
CMMS wspiera przedsiębiorstwa w osiągnięciu większej zgodności z bezpieczeństwem na wiele sposobów. Procedury bezpieczeństwa mogą być zawarte we wszystkich planach pracy. Ponadto kontrole bezpieczeństwa mogą być planowane i śledzone w CMMS.
  • Automatyczne alerty i powiadomienia
W zależności od preferowanych ustawień, system wysyła w czasie rzeczywistym alerty związane z zaistnieniem danego typu ryzyka. System CMMS uruchamia działania naprawcze i powiadamia osoby decyzyjne, tak aby mogły proaktywnie działać,zanim dana sytuacja urośnie do rangi poważnego problemu. Skontaktuj się ze specjalistą zespołu OptiMES , aby dowiedzieć się więcej o możliwościach jakie stwarza dla Twojej firmy moduł CMMS!

Zobacz również