Product development to rozłożony w czasie oraz skomplikowany proces obciążony wieloma niepewnościami. Tylko niespełna 10% wprowadzonych na rynek produktów osiągnie na nim sukces. Aby minimalizować ryzyko związane z rozwojem produktu, software house organizuje dla klientów discovery workshop. Czym są warsztaty produktowe? Jak wygląda discovery workshop agenda? Odpowiedzi na postawione pytania znajdują się w tym artykule.

Discovery workshop – czym są warsztaty produktowe?

Discovery workshop to proces prowadzący do spojrzenia na realizowany projekt kompleksowo w celu lepszego zrozumienia wizji produktu oraz dopasowania go do potrzeb użytkowników. Warsztaty pomagają dokładnie określić cele biznesowe klienta oraz scementować zespół produkcyjny. 

Od warsztatów produktowych software house rozpoczyna realizowanie projektu. Bez względu na to, czy zamysłem jest stworzenie proof of concep, MVP aplikacji mobilnej, optymalizacja procesów zachodzących u klienta, czy też dedykowany rozbudowany system IT dla firm, warto uczestniczyć w tym wydarzeniu.

Głównym zadaniem discovery workshop jest zebranie w jednym miejscu klientów, interesariuszy oraz zespołu projektowego. Celem tego działania jest wzajemne zrozumienie potrzeb oraz wspólne nakreślenia strategii, która przyczyni się do rozwiązania określonego problemu. Pomaga to przewidzieć, jak również niwelować ryzyka mogące wystąpić na etapie produkcyjnym. W trakcie spotkania zbierane są wszystkie niezbędne informacje, które są potrzebne do rozpoczęcia realizacji danego przedsięwzięcia.

Discovery workshop organizowane są po to, aby:

  • określić cele projektu oraz cele biznesowe klienta,
  • określić grupę docelową odbiorców,
  • zdefiniować technologię budowanego rozwiązania,
  • wskazać succes criteria (mierniki sukcesu),
  • opisać kluczowe funkcjonalności,
  • ustalić ramy czasowe projektu.

(źródło: https://inwedo.com/the-value-of-the-discovery-workshops-part-1/)

Kto powinien uczestniczyć w discovery workshop?

 

Ilość osób biorących udział w warsztatach nie jest odgórnie określona. Mając jednak na uwadzę, że omawiane jest na nich wiele aspektów związanych z produktem, to zespół interdyscyplinarny złożony ze wszystkich osób zaangażowanych w projekt będzie w fazie discovery stanowić optymalny team.

W jego skład, w zależności od wielkości projektu i firmy, mogą wejść: programiści oraz testerzy, CEO, menadżer produktu, analityk biznesowy, projektanci UX/UI, inwestor, Scrum Master, Product Owner oraz użytkownicy końcowi (np. w przypadku produktów B2B).

Takie zróżnicowanie uczestników warsztatów (z których każdy wnosi realną wartość) pozwala spojrzeć na problem z różnych perspektyw oraz budować wzajemne zaufanie pomiędzy klientem a podwykonawcą.

Discovery workshop agenda – jak wygląda przykładowy plan warsztatów

1. Przygotowanie do warsztatów

W tej fazie pozyskuje się wszelkie informacje, które posłużą do przygotowania warsztatów (wstępny brief). Można do tego celu posłużyć się kwestionariuszem z odpowiedziami od klienta.

2. Spotkania w ramach warsztatów

Etap, w którym klient (bądź zespół go reprezentujący) spotyka się w ramach warsztatów z zespołem produkcyjnym, aby określić cele projektu oraz omówić założenia biznesowe związane z produktem. Czas trwania discovery workshop zależy od poziomu skomplikowania projektu, dlatego dostosowany jest zazwyczaj do konkretnej firmy. Najczęściej warsztaty trwają od 2 do 3 dni. Mogą być przeprowadzone zarówno offline jak i online. 

Niezmiernie ważne podczas warsztatów jest uwzględnienie oczekiwań oraz potrzeb  użytkowników końcowych, dlatego poznanie oraz zdefiniowanie grupy docelowej, dla której wytwarzany jest produkt, powinno stanowić ważną ich część. W tym zakresie w ramach warsztatów podejmuje się takie działania jak:

  • tworzenie person (user personas),
  • definiowanie potrzeb użytkownika,
  • mapowanie podróży użytkownika (user journey),
  • nakreślenie historyjek użytkownika (user stories)

3. Analiza warsztatów

Po przeprowadzonych warsztatach tworzone jest ich podsumowanie w formie szczegółowego raportu zawierającego wszelkie niezbędne detale projektu, który pozwala zespołowi na sprawne rozpoczęcie developmentu.

Specyfikacja produktu może zawierać: mapę produktu (product roadmap), wizję produktu, stos technologiczny, definicję MVP, strategie rozwoju produktu, szkice oraz makiety, kluczowe funkcjonalności, budżet projektu oraz jego harmonogram.

Wartość, jaką niesie ze sobą przeprowadzanie discovery workshop

Sam pomysł nie wystarczy, jeżeli nie posiada się skutecznej strategii w początkowej fazie rozwoju produktu. Discovery workshop pozwalają ograniczyć ryzyko zbudowania rzeczy, która będzie niepraktyczna. Warsztaty pomagają określić, kim jest klient końcowy oraz jaką realną wartość będzie stanowić dla niego wytworzony produkt.

Po zakończeniu warsztatów można zacząć budowę MVP w celu testowania założeń oraz celów, które zostały określone w fazie discovery.


Zobacz również