Osoby, które są nam najbliższe bardzo często pozostawiają po sobie w spadku mniej lub bardziej cenne dobra materialne i niematerialne, które przeznaczone są dla poszczególnych jednostek z ich otoczenia. Sprawy związane z pozostawionymi drobnymi przedmiotami lub pieniędzmi nie są skomplikowane i dość łatwo poradzić sobie ze wszystkimi niezbędnymi formalnościami. Co jednak w sytuacji, w której dostaniemy w spadku mieszkanie? Jak wygląda proces sprzedaży tak pozyskanego lokum? Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące tego tematu przedstawiamy w tym artykule.

Kto jest spadkobiercą?

Oczywistym jest, że aby doszło do sprzedaży otrzymanego w spadku mieszkania, trzeba najpierw ustalić wszystkich spadkobierców posiadających prawo do majątku. Rozporządzanie nieruchomością jest możliwie tylko wtedy, gdy jesteśmy jej pełnoprawnymi właścicielami. Spadkobierców możemy ustalić na 2 różne sposoby. Pierwszym z nich jest ich wspólna wizyta u notariusza. Urzędnik sporządza wówczas akt poświadczenia dziedziczenia. Jest to dokument, który dokładnie wskazuje udziały spadkobierców w spadku. Jeśli nie wystąpią żadne komplikacje i wszyscy zainteresowani będą zgodni co do przyjętego rozwiązania, dane zawarte w akcie umieszcza się w rejestrze Krajowej Rady Notarialnej. Dokument ten ma taką samą moc jak sądowe postanowienie stwierdzenia nabycia spadku. Drugim ze sposobów na ustalenie spadkobierców jest właśnie wspomniane przed chwilą stwierdzenie nabycia spadku na drodze sądowej. Najczęściej stosuje się je kiedy spadkobiercy się nie znają lub, gdy występuje pomiędzy nimi konflikt. Więcej na temat przepisów prawnych regulujących tę procedurę przeczytasz na stronie: https://smadwokaci.pl/aktualnosci/prawo-spadkowe/sprzedaz-mieszkania-ze-spadku/.

Sprzedaż nieruchomości ze spadku - o czym musisz wiedzieć?

Sprzedaż nieruchomości - o czym musisz wiedzieć?  

Zostając pełnoprawnym spadkobiercą mieszkania, nie obowiązują cię już żadne ograniczenia dotyczące dysponowania nabytą nieruchomością. Możesz wówczas zarządzać nią zgodnie z własną wolą. Mieszkanie otrzymane w spadku możesz jednak sprzedać dopiero po upływie 5 lat od nabycia nieruchomości przez spadkodawcę. Jeśli zmarły zakupił mieszkanie więcej niż 5 lat przed śmiercią, spadkobiercy nie będą musieli czekać. Chcąc sprzedać obiekt jeszcze przed upływem wymaganego czasu, musisz liczyć się z tym, że zostaniesz obciążony podatkiem. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, w której udowodnisz, że otrzymane z transakcji pieniądze przeznaczysz na cele mieszkaniowe. W takim wypadku nie grozi ci żaden podatek i dokonasz sprzedaży bez żadnych dodatkowych kosztów. Nie możesz również zapominać o niezbędnych dokumentach, które pozwolą ci w legalny sposób dokonać sprzedaży nieruchomości. Należą do nich: 

  • zaświadczenie potwierdzające brak zaległości finansowych w stosunku do danej wspólnoty lub spółdzielni,
  • zaświadczenie o wymeldowaniu wszystkich mieszkańców tej nieruchomości,
  • odpis z księgi wieczystej,  jeżeli lokal ma taki dokument,
  • dokument potwierdzający, że sprzedający ma spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania i że jest on członkiem tej spółdzielni (tylko wtedy, gdy sprzedaż dotyczy nieruchomości przynależącej do określonej spółdzielni mieszkaniowej). 

Aby sprzedać mieszkanie otrzymane ze spadku jak najkorzystniej, warto zatroszczyć się również o jego wygląd. Mała inwestycja w odświeżenie lokum sprawi, że o wiele łatwiej znajdziemy kupca i będziemy mogli zaproponować nieco wyższą cenę. Jeśli zależy nam na czasie lub nie mamy głowy do załatwiania wszystkich formalności, możemy również skorzystać z usług biura nieruchomości. Instytucja ta wszystkim zajmie się za nas i dopilnuje, żebyśmy o nic nie musieli się martwić. Jeśli zależy nam na skutecznej sprzedaży, warto podejść do tego na spokojnie, bez pośpiechu i zgromadzić wszystkie niezbędne informacje. 


Zobacz również