W Polsce działa około 100 tys. różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji. Mogą to być kilkuosobowe grupy, ale również ogromne organizacje zrzeszające kilkadziesiąt tysięcy członków. Czy i kiedy stowarzyszenia i fundacje muszą prowadzić księgowość? Do jakiego rodzaju ewidencji rachunkowości są zobowiązane? Dowiedz się z poniższego artykułu.

Kiedy stowarzyszenia i fundacje musi prowadzić księgowość?

Wszystkie stowarzyszenia i fundacje są organizacjami pozarządowymi (NGO), więc mają obowiązek prowadzenia księgowości, nawet jeśli jedynymi przychodami, które uzyskują, są składki członkowskie. W zależności od wielkości podmiotów, ich przychodów i innych czynników mogą wybrać pełną księgowość lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów (UEPiK)

Pełna księgowość stowarzyszenia

Podstawową formą ewidencji rachunkowej stowarzyszenia jest pełna księgowość. Dotyczy to zarówno zwykłych, jak i tych, które mają osobowość prawną, czyli zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym. Pełna księgowość stowarzyszenia wymaga dużej znajomości prawa podatkowego, doszkalania się na bieżąco w zmieniających się przepisach oraz umiejętności ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych na kontach księgowych z zastosowaniem zasady podwójnego zapisu. Wiele stowarzyszeń decyduje się na oddanie jej w ręce specjalistów.

Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w stowarzyszeniu

Niektóre stowarzyszenia mogą skorzystać z dużo łatwiejszej opcji ewidencji przychodów – UEPiK. W przypadku tej formy rachunkowości instytucja zbiera dane, które są potrzebne do określenia kosztów, przychodów i podstawy opodatkowania oraz składa druk CIT-8 w odpowiednim urzędzie skarbowym. Dla takich podmiotów zniesiony jest obowiązek przygotowywania sprawozdań finansowych. Aby stowarzyszenie mogło skorzystać z UEPiK, musi spełnić kilka kryteriów.
  1. Nie może posiadać statusu OPP (Organizacji Pożytku Publicznego).
  2. Nie może prowadzić działalności gospodarczej.
  3. Nie może korzystać z dotacji oraz grantów.
  4. Jego przychody za poprzedni rok nie mogą przekroczyć 100 tysięcy złotych.
W uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów nie zawiera się wyciągów bankowych, zaliczek czy funduszy statutowych, dlatego jest dużo łatwiejsza w samodzielnym jej prowadzeniu, jednak i w tym przypadku nietrudno o pomyłkę.

Prowadzenie księgowości fundacji

Podobnie jak w przypadku stowarzyszenia, fundacja może wybrać pełną księgowość lub uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, jeżeli spełnia powyższe warunki. Jeżeli chce prowadzić działalność gospodarczą, która wesprze jej działalność statutową, musi być zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców KRS, co wiąże się z obowiązkiem prowadzenia pełnej księgowości. W księgach rachunkowych fundacji musi być precyzyjnie wydzielona ewidencja przychodów i kosztów (na różnych kontach księgowych) dla działalności: nieodpłatnej wynikającej ze statutu, odpłatnej wynikającej ze statutu, gospodarczej. Również koszty administracyjne oraz granty i dotacje muszą być odrębnie księgowane. Jeżeli szukasz pomocy w prowadzeniu księgowości stowarzyszenia, fundacji czy organizacji pożytku publicznego, chcesz otrzymać profesjonalną poradę w dziedzinie rachunkowości i finansów NGO, sprawdź Biuro Rachunkowe Wrocław Podatkomat.pl.

Zobacz również

Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Budowa i zastosowanie suwnicy pomostowej
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć
Gaz dla firm - wszystko, co musisz wiedzieć