Kursy, w trakcie których uczy się prowadzenia i obsługi różnego typu zwyżek rokrocznie zyskują na popularności. Wszystko przez to, że stale rośnie liczba firm mających w swojej flocie podesty ruchome i tym samym wzrasta zapotrzebowanie na pracowników posiadających aktualne uprawnienia. Jakie są rodzaje podestów? Jakie warunki należy spełnić, aby móc przystąpić do szkolenia? Czym różnią się licencje PAL od wydawanych przez UDT?

Osoby, które chcą pracować na podnośnikach ruchomych – bez względu na to czy mowa o podestach montowanych na samochodach lub przyczepkach, czy podnośnikach ruchomych przejezdnych nożycowych, czy o zwyżkach teleskopowych – muszą posiadać aktualne uprawnienia. W Polsce za egzaminy i uprawnienia odpowiada Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Jeżeli jednak planuje się pracę poza granicami kraju, trzeba posiadać np. międzynarodową licencję PAL wydawaną przez Stowarzyszenie IPAF (International Powered Access Federation).

Gdzie w Polsce można zdobyć licencję PAL? W Centrum Szkoleniowym IPAF w Łodzi, Zabrzu i we Wrocławiu. Więcej informacji tu: https://www.riwal.com/poland/pl-pl/szkolenia/ipaf-licencje-miedzynarodowe

Rodzaje zwyżek a typy uprawnień

W związku z tym, że zwyżki to szeroka grupa obejmująca wiele różnych urządzeń, na potrzeby szkoleń UDT podzielono je na dwie kategorie: I P – podesty ruchome w tym przejezdne wolnobieżne (podnośniki nożycowe), przewoźne (m.in. pająki podczepiane pod samochód) oraz samojezdne (montowane na pojeździe), a także II P – podesty ruchome przejezdne wolnobieżne, w tym wiszące, masztowe i masztowo-przegubowe oraz stacjonarne.

Jeżeli chodzi o uprawnienia na zwyżki IPAF, realizowane są one w nieco innych kategoriach: 1a – podesty stacjonarne z podporami, 1b – podesty na samochodach i montowane na przyczepkach, 3a – podesty ruchome przejezdne (nożycowe) oraz 3b – podesty ruchome samojezdne (przegubowe i teleskopowe).

Uprawnienia UDT na zwyżki

Uprawnienia UDT nadawane są przez wspomniany już Urząd Dozoru Technicznego. Żeby zdobyć dokumenty trzeba najpierw odbyć kursy na zwyżki, które najczęściej kończą się wewnętrznym egzaminem teoretycznym i praktycznym. Następnie uczestnicy zdają egzamin zewnętrzny przed komisją powołaną przez terenowy oddział UDT. Pozytywny wynik egzaminu równa się uzyskaniu terminowych uprawnień. W przypadku podestów ruchomych przejezdnych uprawnienia ważne są przez 5 lat, zaś w przypadku podestów ruchomych stacjonarnych, wiszących i masztowych – 10 lat.

Co ważne, aby móc przystąpić do szkolenia, trzeba mieć minimum 18 lat, wykształcenie podstawowe oraz brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na wysokościach. Brak przeciwwskazań poświadcza lekarz medycyny pracy, wystawiając zaświadczenie lekarskie.

Uprawnienia IPAF na zwyżki

Szkolenia na zwyżki IPAF różnią się od kursów pozwalających na zdanie egzaminu UDT przede wszystkim wspomnianymi już kategoriami. Poza tym uprawnienia są ważne przez 5 lat bez względu na rodzaj obsługiwanych zwyżek. W związku z faktem, że Stowarzyszenie IPAF działa globalnie, licencje PAL akceptuje wiele krajów z całego świata. Dzięki temu można pracować w kilku miejscach w ciągu tych 5 lat bez konieczności zdawania kolejnych egzaminów.


Zobacz również