Audyt finansowy w wielu firmach jest koniecznością. Dotyczy to zwłaszcza dużych przedsiębiorstw. Biuro rachunkowe przeprowadzając audyt, jest w stanie wykryć ewentualne błędy w księgach finansowych firmy, a tym samym wprowadzić konieczne poprawki i zmiany. Oznacza to, że audyt może przynieść firmie wiele korzyści, a nawet poprawić w przyszłości wyniki finansowe.

W jakim celu przeprowadza się audyt finansowy?

Biuro rachunkowe przeprowadzając audyt finansowy, bada sprawozdania finansowe firmy. Sam audyt zlecony i przeprowadzony może być z różnych powodów. Część firm taki audyt przeprowadza corocznie, aby zawsze na bieżąco mieć pewność, że księgi finansowe prowadzone są w sposób prawidłowy. Często audyt finansowy zleca się także w przypadku przekształceń firmie, fuzji czy sprzedaży części udziałów. Co ważne, audytowi finansowe poddać mogą się nie tylko przedsiębiorstwa, ale i organizacje pozarządowe czy jednostki samorządowe. Cel audytu finansowego najczęściej jest ten sam. Znalezienie ewentualnych błędów i ich naprawa. Często okazuje się, że popełnione błędy popełnione zostały przypadkowo bądź przez zwykłą pomyłkę. Ich naprawa nie będzie zatem skomplikowana. Wszystko to prowadzi do zwiększenia efektywności finansowej w firmie.

Jak przebiega audyt finansowy?

W ramach audytu finansowego biuro rachunkowe analizuje różnego rodzaju dokumenty. Dodatkowo badane są także systemy kontrolne obowiązujące w firmie. Przede wszystkim to, co poddawane jest kontroli podczas audytu finansowego to system ewidencji, poprawność prowadzenia ksiąg rachunkowych, poprawność rozliczeń podatkowych oraz poprawność rejestracji operacji finansowych. Czas trwania audytu finansowego może być różny. Wszystko zależy od wielkości firmy oraz ilości dokumentów, które muszą zostać poddane badaniu. W przypadku dużych przedsiębiorstw taki audyt trwać może nawet kilka tygodni. Wszystkie procedury związane z audytem muszą być bowiem przeprowadzone bardzo dokładnie.

Co się dzieje po wykonaniu audytu finansowego?

Jak wspomniano, biuro rachunkowe przeprowadza audyt finansowy w celu identyfikacji ewentualnych błędów i ich źródła. Na tym jednak audyt się nie kończy. Zadaniem biura rachunkowego jest również zarekomendowanie sposobu naprawy odnalezionych nieprawidłowości oraz wskazanie sposób na ich unikanie w przyszłości. Dlatego ważne jest, aby audyt finansowy przeprowadzany był przez biuro rachunkowe, które specjalizuje się w tych zakresie. W Krakowie jedną z najlepszych agencji księgowych zajmujących się takimi usługami jest RoscoTax. Osoby przeprowadzające audyt muszą cechować się odpowiednim doświadczeniem i wiedzą z zakresu finansów, księgowości i prawa podatkowego. Tylko wówczas biuro rachunkowe prawidłowo zidentyfikuje nieprawidłowości i zarekomenduje właściwe zmiany.

Warto na koniec dodać, że audyt finansowy zawsze powinien być przeprowadzany przez zewnętrzne biuro rachunkowe. Wewnętrzny dział księgowości może bowiem po prostu nie zauważyć własnych błędów. Inaczej jest w przypadku zewnętrznych audytorów, którzy na dokumentację finansową firmy patrzą w sposób obiektywny i bez emocji.


Zobacz również

Od projektu do budowy - hale logistyczne i magazynowe
Od projektu do budowy - hale logistyczne i magazynowe
Dlaczego warto budować markę osobistą
Dlaczego warto budować markę osobistą