Zarządzanie nieruchomościami to bardzo odpowiedzialne zadanie, które najczęściej jest powierzane profesjonalistom. Za jego realizację może odpowiadać zarządca nieruchomości. Podmioty zainteresowane jego zatrudnieniem mogą nawiązać współpracę z niezależnym zarządcą lub podpisać umowę z firmą, w której szeregach pracują certyfikowani, sprawdzeni zarządcy nieruchomości. Aby ułatwić podjęcie właściwej decyzji sprawdźmy, czym zajmuje się zarządca nieruchomości w Gdańsku i co zmieniło się w jego profesji po 2014 r.

Kim jest zarządca nieruchomości? Jakie obowiązki realizuje?

Zarządca nieruchomości jest profesjonalistą, którego głównym zadaniem jest realizowanie obowiązków wchodzących w skład zarządzania nieruchomościami. Jest to bardzo złożone, skomplikowane oraz wymagające pod względem organizacyjnym przedsięwzięcie, które prawidłowo realizować mogą jedynie specjaliści. Znalezienie na własną rękę w Gdańsku takiej osoby jest dziś o tyle trudne, że wręcz niemożliwe jest samodzielne zweryfikowanie jego kompetencji i predyspozycji zawodowych. Aby tego dokonać, samemu trzeba posiadać wiedzę z zakresu zarządzania nieruchomościami, a przede wszystkim wiedzieć, na czym ono polega.

W skład zarzadzania nieruchomościami wchodzi szereg czynności. Wszystkie mają na celu utrzymanie obiektu w stanie niepogorszonym, tzn. dbania o to, aby z biegiem lat nieruchomość znajdowała się w dobrym stanie technicznym. W tym celu zarządca nieruchomości planuje i organizuje przeglądy techniczne, remonty, czuwa nad przebiegiem prac porządkowych, sprzątaniem i odśnieżaniem, podpisuje umowy z podwykonawcami i dostawcami usług, a także sprawuje kontrolę nad budżetem nieruchomości, dbając m. in. o terminowość opłat, windykując zaległe wpłaty, a także opłacając podwykonawców. Do jego obowiązków należy także prowadzenie księgowości oraz reprezentowanie interesów wspólnoty lub właściciela nieruchomości przed organami administracji państwowej.

Kto może nim zostać zarządcą? Gdzie szukać certyfikowanych zarządców?

Jak widać, zakres obowiązków ciążących na zarządcy nieruchomości jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Może je prawidłowo realizować jedynie osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie. Niestety, weryfikacja tych predyspozycji po 2014 r. stała się o tyle utrudniona, że obecnie zarządcą nieruchomości w Gdańsku i całej Polsce może zostać praktycznie każdy. Jest to związane z liberalizacją dostępu do pewnych zawodów, którą objęta została także profesja zarządcy nieruchomości. Nie oznacza to jednak, że podczas poszukiwania zarządcy musimy liczyć na łut szczęścia!

Okazuje się bowiem, że profesjonalni, certyfikowani zarządcy jak najbardziej istnieją. Najczęściej nie pracują jednak na własną rękę, lecz są zatrudniani przez profesjonalne firmy, specjalizujące się w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami. Każdy zarządca nieruchomości w Gdańsku, który chce pracować w ich szeregach, jest starannie weryfikowany pod kątem kwalifikacji – w efekcie, klienci zyskują dostęp do najlepszych zarządców, którzy są w stanie otoczyć ich nieruchomość kompleksową, profesjonalną opieką w prawdziwym tego słowa znaczeniu. Dodatkowym atutem, przemawiającym za nawiązaniem współpracy z biurem zarządzania nieruchomościami, jest także możliwość korzystania ze wsparcia innych profesjonalistów – m. in. księgowych, radców prawnych, techników, konserwatorów i wielu innych.

Artykuł powstał we współpracy z Integrum Management - Twój certyfikowany zarządca nieruchomości Gdańsk.


Zobacz również