Reklamy
Nieruchomości

Jakie są koszty notarialne przy zakupie mieszkania od dewelopera?

Kupno mieszkania od dewelopera zawsze wiąże się z dużymi wydatkami finansowymi. Oprócz tego, nierzadko towarzyszy temu potężny stres. W niniejszym artykule tłumaczymy, jakie dokładnie są koszty notarialne przy kupowaniu mieszkania od dewelopera. Zapraszamy do lektury!

Zakup mieszkania od dewelopera a koszty notarialne – najważniejsze informacje

Warto wiedzieć, że kwestie finansowe dotyczące nabycia nieruchomości są jasno opisane w polskim prawie, to praktyczne warunki zakupu mieszkania od deweloperów są dalej dla wielu osób dużą tajemnicą i mogą być niezrozumiałe dla przeciętnego Kowalskiego. W chwili obecnej wszelkie warunki dotyczące zakupu mieszkania od dewelopera muszą być zawarte w prospekcie informacyjnym danej inwestycji. Czym jest prospekt informacyjny? Jest to jeden z najważniejszych załączników do umowy zakupu nieruchomości. Są w nim zawarte najistotniejsze kwestie dotyczące danej inwestycji oraz samego dewelopera.

Jak sprawdzić, czy dany deweloper jest godzien zaufania? Należy sprawdzić przede wszystkim, jakie jest jego dotychczasowe doświadczenie w realizacji podobnych inwestycji, czy przeciwko niemu nie toczy się żadne postępowanie egzekucyjne lub jaki jest aktualny stan prawny danej działki. Warto również dokładnie zweryfikować jaki jest plan zagospodarowania na terenie, w którym znajduje się kupowana przez nas nieruchomość oraz inne najbliższe działki.

Ile płaci się za przeniesienie prawa własności i wypis aktu notarialnego? 

Procedura przenoszenia prawa własności (zakupu mieszkania) to czynność sformalizowana, która powinna być zrealizowana w obecności notariusza. Trzeba ją także odnotować w księdze wieczystej. Przy przenoszeniu własności na nowego właściciela nieruchomości oraz wpisywaniu go do księgi wieczystej, trzeba liczyć się z poniesieniem kilku opłat. Mowa utaj o opłatach takich jak na przykład wynagrodzenie dla notariusza (taksa notarialna i podatek VAT).

Taksa notarialna jest wynagrodzeniem dla notariusza z tytułu przeprowadzonych przez niego czynności notarialnych. Podstawą prawną do naliczania tej opłaty jest ustawa z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Jak wskazuje artykuł piąty tej ustawy, „maksymalna wysokość taksy notarialnej z tytułu wykonanych czynności notarialnych jest uzależniona od wartości przedmiotu danej czynności notarialnych”. Z tego cytatu jasno można wywnioskować, że wysokość wynagrodzenia zależy od ceny mieszkania.

Opłaty, które są opisane w rozporządzeniu, są podane jako stawki netto. Z tego względu trzeba jeszcze do nich doliczyć podatek VAT, którego stawka wynosi 23%. Warto wiedzieć, że obecne przepisy prawne są skonstruowane w taki sposób, że pozwalają kupującym na negocjowanie stawek z notariuszami. W wielu sytuacjach notariusze zgadzają się na znaczne obniżenie cen.

Następny koszt, który trzeba będzie ponieść, to opłata za stworzenie wypisów aktu notarialnego. Aktualne przepisy prawne wskazują, że za sporządzenie tego dokumentu pobiera się maksymalną opłatę w wysokości 6 złotych oraz podatek VAT.

Artykuł powstał we współpracy z firmą szklane-tarasy.pl/
Reklamy