Reklamy
Nieruchomości

Spojrzenie na rynek biurowy w kontekście COVID-19

 Colliers International, wiodąca firma doradcza na rynku nieruchomości komercyjnych, przeprowadziła badania ankietowe wśród deweloperów, najemców powierzchni biurowych oraz funduszy inwestycyjnych w największych polskich miastach. Badanie miało na celu poznanie opinii rynku na temat obecnej sytuacji oraz przewidywanych zmian. 

 

Reakcja na pandemię

 

Przedstawione wyniki ankiet wykazały, że pandemia wywołała spowolnienie działalności zdecydowanej większości firm. W reakcji na koronawirusa 45% organizacji wstrzymało nowe projekty do czasu ustabilizowania się sytuacji, zaś 44% wskazało na redukcję aktywności biznesowych i dochodów firmy. Zdecydowana większość, bo 90% respondentów przyznało, że dostrzegają obecnie pewne ograniczenia dla prowadzonej działalności. Wynikają one głównie z utrudnionego kontaktu z klientami, zawieszenia niektórych procesów oraz nieobecności części pracowników.

 

Na pytanie dotyczące strategii najmu powierzchni 34% ankietowanych odpowiedziało, że nie planuje zmian, a 31% rozważa podjęcie rozmów z wynajmującymi celem optymalizacji bieżących zobowiązań. 

 

Oczekiwania odnośnie popytu i stawek czynszu

 

Przedstawiciele rynku nieruchomości komercyjnych mają odmienne opinie na temat zapotrzebowania na nowoczesną powierzchnię biurową w niedalekiej przyszłości. Ponad połowa (55%) uważa, że długofalowo, po ustaniu pandemii popyt nie ulegnie zmianie, z kolei 1/3 badanych spodziewa się jego spadku. 

 

– Obecna sytuacja sprawia, że firmy skupiły swą uwagę na optymalizacji kosztów. Najemcy oczekują, aby warunki najmu były elastyczne, zarówno w kontekście długości obowiązywania umowy, okresu i dystrybucji zwolnień z czynszu, możliwości ekspansji czy potrzeby redukcji powierzchni, co przyczynia się do uzyskania realnych korzyści finansowych.  Prognozujemy, że efektem wspomnianych oczekiwań będzie zwiększenie udziału renegocjacji w całkowitej liczbie podpisanych umów w roku 2020, które dla porównania u ubiegłym roku  stanowiły około 33% całkowitego popytu w Polsce mówi Anna Galicka-Bieda, partner, dyrektor regionalny Colliers International w Krakowie.

 

W kwestii stawek czynszów zdania również są podzielone. 36% badanych nie spodziewa się zmian, ale prawie tyle samo respondentów (35%) uważa, że czynsze spadną o ok. 5-10%. 

 

– Efektem spowolnienia gospodarczego wywołanego pandemią będzie niedobór kapitału, co zmniejszy inwestycje w nowoczesne powierzchnie biurowe oraz wywoła niechęć do zawierania długoterminowych umów najmu. Wpłynie to również na rynek nowoczesnych usług biznesowych. Przewidujemy, że firmy z sektora BPO/SSC mogą zwiększyć zainteresowanie lokalizacjami w mniejszych ośrodkach miejskich na tzw. rynkach wtórnych – tłumaczy Sebastian Bedekier partner, dyrektor regionalny Colliers International w Poznaniu.

 

Podejście do pracy zdalnej

 

Zdecydowana większość ankietowanych jest zadowolona z tempa i efektów wprowadzenia pracy zdalnej w ich organizacjach. Z trudnościami spotkały się przede wszystkim największe firmy, ze względu na skalę przedsięwzięcia oraz sektor finansowy z powodu systemów informatycznych i wymogów bezpieczeństwa danych. 

 

Znaczna część firm biorących udział w badaniu, już wcześniej korzystała z pracy zdalnej, zatem nie planują zmian w tym zakresie. 47% ankietowanych zamierza jednak wprowadzić ten model jako stały element strategii w swojej organizacji. 

 

Wyniki badań wskazały, że zdecydowana większość respondentów (74%) twierdzi, że zmieni się z kolei sposób wykorzystania powierzchni biurowej w ich firmie. Nastąpi wzrost popularności pracy zdalnej – z domu bądź z powierzchni flex. Wzrośnie też zainteresowanie hybrydowymi modelami najmu – powierzchnia wynajęta na tradycyjne biuro będzie uzupełniana o przestrzenie coworkigowe.

 

– Większość najemców już zrewidowała zapotrzebowanie na powierzchnię biurową lub zrobi to niebawem. Wiele firm w obliczu pandemii przeszło na tryb home office, co w większości przypadków nie wpłynęło na funkcjonowanie ich działalności operacyjnej i biznesowej. Szybki i efektywny proces przestawienia się przedsiębiorstw na pracę zdalną oraz pozytywne doświadczenia związane z tą zmianą pozwalają sądzić, że właśnie w taki sposób część z nas będzie pracować w niedalekiej przyszłości – mówi Paweł Skałba, senior partner i dyrektor Działu Powierzchni Biurowych w Colliers International.

 

Reklamy