Reklamy
Aktualności Biznes Inwestycje

Milion złotych od Inovo dla Gamfi i zgrywalizowana umowa

Gamfi – firma pomagająca managerom realizować cele biznesowe przy pomocy grywalizacji – pozyskała milion złotych od funduszu Inovo. Umowa inwestycyjna przewiduje grywalizację kluczowych obszarów działalności firmy w celu realizacji uzgodnionego z funduszem biznes planu.

Z mechanizmów grywalizacji korzystali dotychczas dyrektorzy marketingu, sprzedaży, kierownicy ds. szkoleń i rozwoju pracowników. Fundusz Inovo i Gamfi jako pierwsi w Polsce zastosowali mechanizmy wykorzystywane w grach do zwiększenia efektywności inwestycji.

Ze spółką, zajmującą się grywalizacją, nie mogliśmy podpisać innej umowy. To musiała być zgrywalizowana umowa. Przewidzieliśmy w niej realizację celów operacyjnych (jak np. realizacja sprzedaży) poprzez stymulowanie wskaźników KPI mechanizmami grywalizacji. Za realizowanie wskaźników zespół Gamfi otrzymywać będzie nagrody – komentuje Tomasz Swieboda, prezes funduszu Inovo.

Spółka Gamfi, w którą zainwestował fundusz Inovo, specjalizuje się we wdrożeniach grywalizacji w obszarze marketingu, sprzedaży oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Są to rozwiązania wykorzystujące mechanizmy z gier komputerowych do zmiany zachowań konsumentów lub pracowników.

Cele zmiany zachowania są zawsze związane z realizacją celu biznesowego. W zastosowaniach marketingowych celem może być zwiększenie zaangażowania konsumentów w kampanii promocyjnej lub programie lojalnościowym, a przez to zwiększenie efektywności finansowej tych działań. W HR może to być przeciwdziałanie utraty wiedzy oraz jej utrwalanie przez pracowników biorących udział w szkoleniach stacjonarnych lub e-learningowych. W sprzedaży przedmiotem grywalizacji może być zwiększanie wskaźników efektywności związanych z dosprzedażą, pozyskiwaniem danych kontaktowych lub wysoką jakością obsługi klienta w placówce handlowej albo call center.

– Grywalizacja to nie jest proste wdrożenie punktów, nagród oraz rankingów, ale przemyślana zmiana zachowania ludzi na takie, które będzie realizowało postawio­ne cele – wyjaśnia Arkadiusz Cybulski, prezes zarządu Gamfi. – Wzmacniać pożądane zachowania i niwelować niepożądane można tylko przy pomocy odpowiednio dobranego zestawu mechanizmów z gier i schematów zaangażowania – podkreśla Cybulski.

Gamfi już dziś ma na swoim koncie wiele sukcesów w postaci zrealizowanych projektów grywalizacji dla takich marek i firm jak np. HBO, Sony, Samsung, Play, Bonduelle, Hoop czy PZU. Realizacje Gamfi doceniane są zarówno w Polsce jak i za granicą – spółka była wielokrotnie nagradzana za swoje projekty*.

Środki zainwestowane przez fundusz Inovo zostaną przeznaczone przede wszystkim na rozwój produktu, a także na promocję i sprzedaż – deklaruje Arkadiusz Cybulski, prezes zarządu Gamfi.

Za sukcesami Gamfi stoją założyciele – prezes spółki Arkadiusz Cybulski, posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w rozwoju produktu oraz sprzedaży, wiceprezes Adrian Witkowski, który od kilkunastu lat zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem gier, serwisów oraz aplikacji internetowych, pozostali partnerzy m.in. Rafał Oracz, Prezes Grupy AdNext, oraz zgrany zespół kilkunastu specjalistów IT, kreacji oraz rozwoju biznesu.

Reklamy