Aktualności

Transport: Komisja wnosi do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawę przeciwko Polsce

Komisja Europejska podjęła decyzję o pozwaniu Polski do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w związku z uchybieniem obowiązkom ustanowienia krajowego elektronicznego rejestru przedsiębiorców transportu drogowego…

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciwko Polsce w związku z nieustanowieniem przez nią krajowego elektronicznego rejestruprzedsiębiorców transportu drogowego i nieustanowieniem połączenia między tym rejestrem a krajowymi rejestrami elektronicznymi innych państw członkowskich UE, wbrew wymaganiom określonym w art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009.

Krajowe rejestry elektroniczne należało ustanowić i przyłączyć do rejestrów innych państw najpóźniej do 31 grudnia 2012 r. Polska nie wypełniła jeszcze tego obowiązku, co skutkuje nieefektywnością wzajemnych połączeń między rejestrami na szczeblu unijnym. Komisja podjęła zatem decyzję o wniesieniu do Trybunału Sprawiedliwości UE sprawy przeciw Polsce.

Kontekst

Przejrzystość jest podstawą do urzeczywistnienia wewnętrznego rynku transportu drogowego. W związku z tym art. 16 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 zobowiązuje państwa członkowskie do utworzenia krajowego rejestru elektronicznego przedsiębiorstw transportu drogowego, które uzyskały od właściwego organu zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego. Z kolei art. 16 ust. 5 ustanawia obowiązek połączenia ze sobą takich krajowych rejestrów.

Połączenie rejestrów krajowych jest niezbędne, aby ułatwić przepływ informacji między państwami członkowskimi w sprawie możliwych naruszeń popełnianych przez spółki prowadzące międzynarodowe przewozy towarowe lub pasażerskie (np. przekraczania dopuszczalnego czasu prowadzenia pojazdu albo fałszowania zapisów tachografu). Dzięki niemu drogi Unii staną się bezpieczniejsze.

Komisja Europejska

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com