Reklamy
Biznes Inwestycje

Zintegrowany Proces Inwestycyjny (IPD) – podstawa nowoczesnego budownictwa

Zintegrowany Proces Inwestycyjny (ang. Integrated Project Delivery) stanowi pojęcie ściśle powiązane z koncepcją BIM. O ile rozwiązania z zakresu BIM mają na celu możliwie jak najefektywniejsze osiągnięcie sukcesów przez biura projektowe, inwestorów, czy wykonawców, o tyle koncepcja IPD ma na celu zadbanie o inwestycję w nieco szerszym ujęciu. 
Zintegrowany Proces Inwestycyjny stawia przede wszystkim na osiąganie możliwie najlepszych rezultatów dla inwestycji, bazując na sztuce kompromisu i wzajemnej współpracy każdej strony zaangażowanej w projekt.

Czym dokładnie jest IPD?

Zintegrowany Proces Inwestycyjny, zwany również Zintegrowanym Procesem Realizacji Projektu, jest porozumieniem systemów, stron biorących udział w procesie oraz połączeniem praktyk biznesowych, dzięki którym możliwe jest optymalne wykorzystanie wiedzy, doświadczenia oraz mocnych stron uczestników projektu. Współpraca w procesie realizacji projektu zapewnia maksymalną jego efektywność przy marginalizacji ponoszonych strat, zwiększając jednocześnie finalną wartość inwestycji. IPD dotyczy współpracy na każdym etapie procesu inwestycyjnego – od projektu, przez realizację, aż po utrzymanie obiektu.

Koncepcja IPD pojawiła się już w 2007 roku

Zintegrowany Proces Inwestycyjny kształtował się nieco później niż idea koncepcji BIM. O ile wstępny zarys modelowania informacji o budynku pojawił się już w latach 70. ubiegłego wieku, o tyle wczesne założenia systemu IPD powstały w 2007 roku. Za ich twórcę uważa się zespół AIA California Council Integrated Project Delivery Task Force. Zespół ten to obszerna grupa przedstawicieli inwestorów, inżynierów, wykonawców, prawników oraz architektów. Zespół z Kalifornii wspólnie określił IPD jako system współpracy określający wzajemnie połączoną, synergiczną pracę wszystkich uczestników procesu na dobro samej inwestycji, co bezpośrednio przedkłada się na marginalizację ponoszonych kosztów, optymalizację tempa realizacji inwestycji, a także redukcję ewentualnych sporów wynikłych podczas współtworzenia obiektów budowlanych.

Istnieje 8 zasad koncepcji IPD zebranych przez AIA (American Institute of Architects)

Koncepcja Zintegrowanej Realizacji Projektu opiera się na siedmiu sporządzonych zasadach, które umożliwiają optymalizację procesu oraz zorientowanie go na całościowy sukces inwestycji, a nie na indywidualne sukcesy poszczególnych stron zaangażowanych w projekt. IPD to przede wszystkim lepsze wyniki uzyskiwane dzięki korzystnej współpracy. Poniżej prezentujemy 8 zasad, na których opiera się koncepcja IPD.

  1. Wzajemne korzyści
  2. Wzajemne zaufanie i szacunek
  3. Wczesne zaangażowanie kluczowych uczestników
  4. Wczesne zdefiniowanie celu
  5. Jasno określone standardy i otwarta komunikacja
  6. Wysoka wydajność
  7. Prawidłowa organizacja
  8. Wykorzystanie optymalnych technologii

Więcej o koncepcji Zintegrowanej Realizacji Projektów oraz o modelowaniu informacji o budynku znajdziesz, odwiedzając serwis AEC Design.

Reklamy