Złoto od początku roku zanotowało wyraźny wzrost, bo aż o około 4,5% patrząc na wyceny w PLN oraz ponad 5,5% w USD. Łatwo więc przeliczyć, że Ci, którzy kupili uncję złota na początku stycznia br., są na plusie ponad 350 zł. Oczywiście jest to jedynie przykład na potrzebę zobrazowania obecnych wzrostów. Jednak inwestycji w złoto nie powinno się rozważać pod kątem szybkiego zysku. Stawiając na to aktywo, wybieramy rozwiązanie, które faktycznie zaowocuje w perspektywie długofalowej. Coraz więcej sygnałów wskazuje na to, że rok 2023 może być sprzymierzeńcem dla tych, którzy ulokowali swój kapitał w tym kruszcu.

Zwiększone zainteresowanie złotem widać już od dłuższego czasu, a co istotne, tendencja ta się utrzymuje i umacnia. Przykładowo, sprzedaż złota zanotowana przez grupę Tavex w 2022 roku przekroczyła tę z 2021 roku o około 25%. Wzrost popularności tego kruszcu potwierdza również Światowa Rada Złota, która podaje, że w III kwartale 2022 roku globalny popyt na złoto (bez uwzględnienia rynku pozagiełdowego OTC) był o 28% wyższy wobec analogicznego okresu poprzedniego roku i wyniósł 1.181,5 ton. Rok 2022 zakończył się najwyższą sprzedażą złota od roku 1967.

Ponadto, według badań firmy Tavex za 2022 roku, respondenci zapytani o to, w co warto inwestować, na drugim miejscu wskazywali złoto (28%), tuż za nieruchomościami z wynikiem 34%. Co istotne, kruszec jeszcze mocniej doceniany jest przez młodych. Zapytani – analogicznie – w co warto inwestować, najliczniej odpowiadali, że w złoto inwestycyjne (36% w grupie 18-24 lata i aż 41% w grupie 25-34 lata) i nieruchomości (kolejno 35% i 33%).

Nie można tutaj więc pominąć danych Światowej Rady Złota opublikowanych na początku stycznia br., które wskazywały, że Polska posiada największe rezerwy złota w Europie Środkowo-Wschodniej. W naszych skarbcach znajduje się 228.67 ton kruszcu.

Przyczyn aktualnych wzrostów cen złota można upatrywać m.in. w słabnącym dolarze oraz spadku inflacji w USA i oczekiwaniach na wolniejsze podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych.

W 2023 roku można podejrzewać, że będziemy mieć do czynienia z umiarkowanym wzrostem na rynku złota. Sprzyjać temu będą ujemne realne stopy procentowe i niepewna sytuacja geopolityczna. Przeciwko złotu będzie z kolei zauważalny spadek siły nabywczej Polaków – priorytetem pozostają codzienne zakupy, a nie budowanie oszczędności, zwłaszcza w trudnych czasach. Warto jednak podkreślić, że w obliczu poważnych zawirowań to złoto wydaje się najrozsądniejszym wyborem nieobarczonym ryzykiem na przykład bankructwa.


Zobacz również