Społeczeństwo obecnie poddawane jest szeregowi wyzwań – na naszych oczach i z naszym udziałem kształtują się nowe zachowania i nawyki. Czasy pandemii oraz wprowadzone przez nią ograniczenia wywołały ewolucję m.in. w podejściu do kultury, jak i w podejściu do inwestowania, co potwierdzają dane. W trakcie lockdownu aż 75% badanych stwierdziło, że brakuje im wyjść do instytucji kultury – wynika z badań Narodowego Centrum Kultury. Natomiast w przypadku lokowania kapitału, połowa ankietowanych w badaniu firmy Finax odpowiedziała, że będzie inwestowała więcej niż przed pandemią. Spojrzenie na to zjawisko – postpandemicznej zmiany wartości – przedstawia Filharmonia Narodowa w Warszawie oraz firma Tavex.

Kulturalne zmiany

W okresie lockdownu znacząco zmalała liczba dostępnych możliwości spędzania czasu wolnego. Rok 2020 zostanie zapamiętany jako czas pustych kin, zamkniętych teatrów i odwołanych imprez masowych. Spędzając więcej czasu w domach, społeczeństwo nie zrezygnowało jednak z rozrywki. Wiele osób skorzystało z możliwości obejrzenia koncertu czy spektaklu online.

Co ciekawe, po „odmrożeniu” gospodarki można było zaobserwować większe zainteresowanie wyjściami do instytucji kultury. Doskonałym przykładem jest Filharmonia Narodowa, którą publiczność nadal obdarza zaufaniem i poprzez frekwencję pokazuje, że po okresie pandemicznego zamknięcia chętnie wraca i wciąż jest spragniona kultury na żywo oraz przeżywania muzyki z widowni. 

Pomimo obostrzeń widzowie z chęcią zasiadali w salach koncertowych. W 2021 r. od stycznia do września w Sali Koncertowej odbyło się 13 koncertów, na które sprzedano 6636 biletów. Warto dodać, że aż do czerwca br. na salę koncertową mogło wejść tylko 50% widzów, a w styczniu oraz kwietniu nie odbywały się koncerty symfoniczne. 

Cieszy nas, że melomani pomimo trudnego czasu pandemii ufają Filharmonii Narodowej i na ile jest to możliwe, licznie uczestniczą w organizowanych przez nas wydarzeniach. Muzyka, czy szerzej – sztuka, łączy ludzi zwłaszcza w trudnych czasach, pozwala poczuć się częścią wspólnoty i łatwiej przeżyć czas ograniczeń. Cieszyliśmy się z każdej sposobności do zaproszenia naszych melomanów do Sali Koncertowej, jednocześnie część naszych koncertów przenosząc do przestrzeni wirtualnej, by mimo wszystko zachować łączność z melomanami – mówi Wojciech Nowak, dyrektor Filharmonii Narodowej.

Trudne warunki doprowadziły też do zjawisk pozytywnych, wynika z wypowiedzi dyrektora Filharmonii Narodowej. Kultura wysoka zaczęła być obecna w internecie, pojawiły się nowe pomysły na jej upowszechnianie i wykorzystywanie w edukacji. Co istotne, te dwie formy (online i offline) wzajemnie uzupełniają się. 

W nowej rzeczywistości nasze podejście się zmienia, dlatego tak ważne jest zdobywanie nowych kompetencji. Zarówno w sferze zakupów, pracy, jak i podejścia do zarządzania wolnym czasem i finansami. Twarde (technologiczne) i miękkie (społeczne) umiejętności muszą się łączyć i uzupełniać.

Inwestycje w bezpieczeństwo

W postpandemicznych czasach przeformatowaniu uległo nie tylko zarządzanie naszym czasem, ale także naszym portfelem. Niepewność oraz zmiany gospodarcze były głównymi czynnikami, przez które społeczeństwo zaczęło interesować się tematyką inwestycji oraz rozglądać się za możliwością bezpiecznego ulokowania swoich zaoszczędzonych przez lata środków.

Ponad 30% osób w II kwartale br. deklaruje chęć pomnażania swoich oszczędności. Jest to wzrost o ponad 4,5 p.p. w porównaniu z I kwartałem br. – wynika z badania firmy Tavex.

Warto zauważyć, że w pierwszym półroczu 2021 roku dopiero zaczęliśmy wychodzić z ograniczenia życia społeczno-gospodarczego wprowadzonego w odpowiedzi na pandemię. Sytuacja ta miała ogromny wpływ na nasze zachowania i decyzje finansowe i jeszcze długo będzie oddziaływać na nasze portfele – wskazuje Aleksander Pawlak, Prezes Tavex. 

Obecna sytuacja gospodarcza na świecie – inflacja, przerwane łańcuchy dostaw czy kryzys energetyczny – w dłuższej perspektywie prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy zainteresowanie tematyką inwestycji.

Pandemia spowodowała zmianę podejścia do zarządzania naszym domowym budżetem. Warto jednak wiedzieć, że ewolucja ta wciąż trwa, a na jej wynik przyjdzie nam jeszcze poczekać.


 


Zobacz również