Inwestycje

Top Inwestycje Komunalne (PPP) 2017

Wyróżnienia dedykowane inicjatywom partnerstwa publiczno-prywatnego

 

Katowice 3 kwietnia 2017 r. – Wyróżnienia Top Inwestycje Komunalne 2017 dedykowane są projektom zrealizowanym w ramach partnerstwa publiczno–prywatnego (PPP). Nominacje do finału otrzymało aż 30 inwestycji z całej Polski. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wciąż można głosować na najlepszą inwestycję przez internet.

 

W ramach plebiscytu Top Inwestycje Komunalne od lat wyróżniane są najlepsze praktyki oraz sukcesy inwestycyjne. Celem nagród jest wskazywanie prorozwojowego efektu wyróżnionych projektów dla gospodarki, regionu i mieszkańców. W tym roku, Rada Konsultacyjna, złożona z doświadczonych samorządowców, ekonomistów, menedżerów, ekspertów i urzędników, wybierze laureatów spośród inwestycji oddanych do użytku w latach 2006–2016, zrealizowanych przez samorządy (spółki komunalne lub inne podmioty, nad którymi faktyczne władztwo sprawuje JST), ale tylko i wyłącznie we współpracy z firmami prywatnymi lub w wyniku prywatyzacji.

 

– Partnerstwo publiczno-prywatne przeszło w Polsce długą i wyboistą drogę. Jeszcze 10 lat temu wydawało się, że niebawem pojawi się prawdziwy wysyp inicjatyw PPP – proponowano nawet, aby stadiony na Mistrzostwa Europy w Polsce powstały w ten sposób. W tzw. międzyczasie pojawiły się jednak w Polsce duże środki unijne i od tego momentu projektów przybywało bardzo powoli. Teraz partnerskich inwestycji przybywa szybciej, czego przyczyną jest polityka rządu i ministerstwa rozwoju oraz trudniejszy dostęp do unijnych funduszy. Naszym zdaniem to też bardzo dobry moment, aby wyłonić 10 najlepszych przykładów PPP z ostatnich 10 lat, by docenić tych, którym, mimo przeciwności, udało się. Chcemy wskazać, z kogo mogą czerpać przykład naśladowcy – komentuje Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl, który organizuje konkurs.

 

Nominowani do tytułu Top Inwestycje Komunalne 2017 – edycja specjalna PPP:

 

– Przebudowa drogi gminnej nr 101130G, 101202G i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 203 wraz
z budową oświetlenia drogowego. Projekt zrealizowany przez Miasto Ustka oraz firmę Morpol.

 

– Budowa jarmarku Nowa Targowica w Nowym Targu. Projekt został zrealizowany przez gminę–miasto Nowy Targ i spółkę Nowa Targowica.

 

– Zarządzanie Toruńskim Inkubatorem Technologicznym. Projekt został zrealizowany przez gminę miasto Toruń oraz spółkę Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości.

 

– Zagospodarowanie terenów dworca PKP w Sopocie oraz sąsiadujących z nimi terenów. Projekt został zrealizowany przez Urząd Miasta Sopot i Bałtycką Grupę Inwestycyjną z Gdańska.

 

– Realizacja zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogard. Projekt został zrealizowany przez gminę Nowogard oraz spółkę Remondis Aqua.

 

– Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Raciborzu. Inwestycja została zrealizowana przez Miasto Racibórz i firmę EMPOL.

 

– Przebudowa Akademików Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Projekt został zrealizowany przez Uniwersytet Jagielloński i Neoświat PPP Projects (obecnie PPP Venture).

 

– Zarządzanie i administrowanie wyznaczonymi pomieszczeniami budynku Zamku w Szydłowcu. Partnerami przedsięwzięcia są Urząd Miejski w Szydłowcu oraz firma Catering OK.

 

– Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej i zarządzanie jej infrastrukturą. Projekt został zrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego oraz spółki Inea oraz Asta – Net.

 

– Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku. Projekt został zrealizowany przez gminę–miasto Płock oraz konsorcjum w składzie Siemens i Siemens Finance.

 

– Zarządzanie Centrum Kulturalno–Rekreacyjnym w Muzeum Wsi Mazowieckiej. Partnerami przedsięwzięcia są: samorządowa instytucja kultury Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Centrum Konferencyjno–Rekreacyjne Urszula Tomaszewska, Izabela Wierzbicka.

 

– Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Konstancinie–Jeziornie. Projekt został zrealizowany przez gminę Konstancin–Jeziorna oraz spółkę Saur Konstancja należącą do Saur Polska.

 

– Budowa zakładu Centrum Zagospodarowania Odpadów wraz z obiektami towarzyszącymi
i infrastrukturą w Czempiniu. Projekt został zrealizowany przez Związek Międzygminny “Centrum Zagospodarowania Odpadów – SELEKT” w Czempiniu oraz spółkę Tonsmeier Selekt.

 

– Realizacja projektu Internet dla Mazowsza. Projekt został zrealizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Agencję Rozwoju Mazowsza oraz konsorcjum firm KT Corporation, Daewoo International Corporation, Asseco Poland, Warszawskie Przedsiębiorstwo Robót Telekomunikacyjnych, BIATEL Telekomunikacja, BIT oraz KBTO.

 

– Przebudowa dworca PKP w Katowicach. Partnerami projektu były: PKP i firma Neinver Polska.

 

– Budowa infrastruktury sportowo–rekreacyjnej na stoku Dębowca w Bielsku–Białej. Partnerami są Urząd Miasta Bielska–Białej i firma ZIAD Bielsko–Biała.

 

– Budowa Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Partnerami są Ministerstwo Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, Urząd m.st. Warszawy i Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny.

 

– Budowa kompleksu mineralnych basenów w Solcu – Zdroju. Projekt został zrealizowany przez gminę Solec Zdrój oraz spółkę Malinowy Zdrój.

 

– Budowa szpitala powiatowego w Żywcu. Projekt jest realizowany przez starostwo powiatowe
w Żywcu oraz spółkę InterHealth Canada.

 

– Budowa instalacji do poboru biogazu ze składowisk w Zawierciu. Inwestycję zrealizowali Zakład Gospodarki Komunalnej w Zawierciu oraz firma Neo Energy.

 

– Budowa i eksploatacja wiat przystankowych w Warszawie. Projekt został zrealizowany przez miasto Warszawa oraz konsorcjum AMS oraz Stroer Polska.

 

– Budowa parkingu podziemnego pod placem Nowy Targ we Wrocławiu. Projekt został zrealizowany przez gminę miejską Wrocław oraz konsorcjum firm z grupy Mota–Engil.

 

– Budowa sieć szerokopasmowej Polski Wschodniej w woj. lubelskim. Inwestycję zrealizował Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego z firmą Glenbrook Investments.

 

– Utworzenie i wyposażenie żłobka w Krapkowicach. Żłobek został utworzony przez Urząd Miasta
i Gminy Krapkowice oraz Usługi Opiekuńcze Anna Gawinek “Świat do 3 lat”.

 

– Budowa instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Poznaniu. Projekt został zrealizowany przez miasto Poznań oraz Suez Zielona Energia.

 

– Budowa Sądu Rejonowego w Nowym Sączu. Projekt jest realizowany przez Sąd Rejonowy w Nowym Sączu i PPP Projekt (spółka należąca do Warbud S.A.).

 

– Budowa parkingu dwukondygnacyjnego na terenie kompleksu Hali Stulecia we Wrocławiu. Inwestycja została zrealizowana przez spółkę Budimex Parking Wrocław i Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa.

 

– Termomodernizacja obiektów oświatowych w Bytomiu. Projekt realizują wspólnie Urząd Miejski
w Bytomiu oraz konsorcjum Siemens Sp. z o.o. i Siemens Finance.

 

– Realizacja pasażerskiej żeglugi śródlądowej holownikiem “Lubecki”. Przedsięwzięcie realizowane jest przez Zarząd Mienia m.st. Warszawy i Żeglugę Pasażerską Wrocław.

 

– Rewitalizacja północnego cypla Wyspy Spichrzów w Gdańsku. Projekt jest zrealizowany przez miasto Gdańsk oraz spółkę Granaria (konsorcjum Multibud W. Ciurzyński i Immobel Poland).

 

Przy wyborze najlepszych inwestycji główne kryteria oceny stanowić będą: montaż finansowy (w tym skala udziału partnera prywatnego), efekt prorozwojowy inwestycji, rozmach inwestycji w odniesieniu do budżetu i możliwości samorządu, nowatorstwo, współpraca z lokalną społecznością na etapie projektowania inwestycji oraz aktywne gospodarowanie majątkiem.

 

Z wytypowanych do finału projektów Top 10 Inwestycji Komunalnych w Polsce wyłoni Rada Konsultacyjna. Dodatkowo także internauci, czytelnicy PortalSamorzadowy.pl, mogą głosować na najlepszy, ich zdaniem, projekt. Inwestycja, która zdobędzie najwięcej głosów, otrzyma nagrodę specjalną.

 

Radę Konsultacyjną konkursu Top Inwestycje Komunalne 2017 tworzą: Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic, prezes Związku Miast Polskich, Jan Golba, prezes Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP, burmistrz Muszyny, Danuta Kamińska, przewodnicząca Komisji Skarbników Unii Metropolii Polskich, Rafał Kerger, redaktor naczelny PortalSamorzadowy.pl, Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP, inicjator EEC, Jan Olbrycht, europoseł, Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich, Tadeusz Rzepecki, prezes Rady Izby Gospodarczej “Wodociągi Polskie”, Witold Słowik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Katarzyna Sobiech-Grabka, wiceprezes Fundacji Centrum PPP, Paweł Szaciłło, dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w Ministerstwie Rozwoju, Tomasz Trzósło, dyrektor zarządzający Jones Lang LaSalle oraz Ludwik Węgrzyn, prezes Związku Powiatów Polskich.

 

Statuetki Top Inwestycji Komunalnych zostaną wręczone podczas gali towarzyszącej Europejskiemu Kongresowi Gospodarczemu w Katowicach (European Economic Congress – EEC – 10–12 maja 2017 r.).

 

 

Źródło obrazka: [internet]

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com