Reklamy
Inwestycje

Zmienność rynkowa stwarza nowe możliwości inwestycyjne

Każdy zarządzający inwestycjami ma własną kolekcję ulubionych powiedzonek. Jedno z moich brzmi: „Każdy nowy kryzys to możliwości w przebraniu”. Rok 2016 jak dotąd daje mi szansęsprawdzenia słuszności tej maksymy. Mimo burzliwego początku roku na rynkach na całym świecie wzmożona zmienność pociąga za sobą możliwości w postaci rynkowej niewydolności. Niewydolny rynek oznacza, że inwestorzy generalnie podejmują decyzje przede wszystkim pod wpływem strachu, a nie czynników fundamentalnych, a ceny papierów wartościowych mogą nie odzwierciedlać ich rzeczywistej wartości.

Ogólnie rzecz biorąc, strategie hedgingowe w większości dążą do zarabiania na rynkowych dysproporcjach przez wykorzystywanie cenowych lub innych względnych rozbieżności między papierami wartościowymi, technicznych wahań rynkowych, głębokiej fundamentalnej analizy wyceny lub innych mierzalnych trendów i/lub niespójności.

Jako inwestorzy wykorzystujący strategie hedgingowe przez portfele płynnych inwestycji alternatywnych oczekujemy, że ta rynkowa niewydolność będzie dla nas oznaczać lepsze możliwości generowania ponadprzeciętnych zwrotów lub dodatniego wskaźnika alfa. Innymi słowy, z punktu widzenia inwestorów zajmujących się strategiami hedgingowymi zmienność zwykle oznacza większe szanse na oddzielenie zwycięzców od przegranych.

Na podstawie naszych bieżących prognoz ekonomicznych oraz w obliczu ciągłych zmagań rynków z takimi problemami jak słabnące tempo wzrostu w Chinach czy niepewność wokół globalnych stóp procentowychspodziewamy się utrzymania, a może nawet eskalacji zmienności w najbliższym czasie. Uważamy, że spośród czterech powszechnych typów strategii hedgingowych zwykle wykorzystywanych przez nasze portfele płynnych inwestycji alternatywnych (strategie akcyjne typu „long/short”, strategie oparte na wartości względnej, strategie powiązane ze zmianami w spółkach oraz globalne strategie makroekonomiczne) największe szanse na wykorzystanie spodziewanego nasilenia rynkowej zmienności w najbliższej przyszłości mają globalne strategie makroekonomiczne oraz strategie akcyjne typu „long/short”.

Globalne strategie makroekonomiczne. Świat pełen możliwości

Globalne strategie makroekonomiczne koncentrują się na możliwościach wynikających z ogólnych makroekonomicznych czynników na wielu rynkach i wśród wielu aktywów, w tym walut i surowców. Zarządzający tymi strategiami biorą pod uwagę wiele czynników, takich jak wskaźniki ekonomiczne dotyczące danego kraju lub regionu czy trendy i rozbieżności w polityce banków centralnych. Ostatnie wydarzenia w Chinach przełożyły się na możliwości dla zarządzających globalnymi makroekonomicznymi strategiami hedgingowymi.

Strategie akcyjne typu „long/short”: Zmienność i rozpiętość cen akcji

Wraz z narastającą zmiennością rozpiętość między cenami akcji spółek uważanych za solidne a kursami papierów przedsiębiorstw zmagających się z trudnościami zwykle się powiększa. Celem strategii hedgingowych typu „long/short” jest wykorzystywanie tego zjawiska poprzez grę na wzrost kursów akcji (obejmowanie długiej pozycji) mocnych spółek oraz obejmowanie krótkiej pozycji spółek słabszych. Należy pamiętać, że zarządzający strategiami hedgingowymi nie koncentrują się wyłącznie na poszukiwaniu „zwycięzców”, ale mogą korygować swą ekspozycję i wyszukiwać spółki, które mogą odczuć negatywne konsekwencje takich wydarzeń jak na przykład załamanie cen ropy, aby zarabiać na spadkach kursów ich papierów.

Uważamy ponadto, że strategie akcyjne typu „long/short” mogą korzystać na dalszym wzroście stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, nawet jeżeli podwyżki te nie będą zbyt radykalne. Nawet stopniowe wzrosty stóp mogą przekładać się na możliwości dla zarządzających strategiami hedgingowymi „long/short”.

W warunkach niskich stóp procentowych wiele miernych spółek jest w stanie funkcjonować w oparciu o tanie kredyty. Gdy stopy idą w górę, możliwości takich miernych spółek w zakresie dalszego wzrostu stają się ograniczone, ponieważ wyższe koszty obsługi długu zaniżają ich zyski. Takie okoliczności pomagają jednoznacznie oddzielić zwycięzców od przegranych, a związane z tym dysproporcje rynkowe przekładają się na potencjał do generowania wskaźnika alfa.

Kolejnym czynnikiem mającym istotny wpływ na wyceny i oddzielenie zwycięzców od przegranych jest solidna aprecjacja dolara amerykańskiego w ciągu ostatniego roku. Amerykańskie sektory i spółki koncentrujące się na eksporcie mają dziś trudniejsze warunki do powiększania zysków niż importerzy czy przedsiębiorstwa generujące zyski przede wszystkim na rynku lokalnym. Ze względu na to, że kierunek polityki pieniężnej w USA odbiega od przyjętego w wielu innych dużych gospodarkach i regionach, spodziewamy się kontynuacji tego trendu do końca 2016 r. Wyższe stopy procentowe w USA prawdopodobnie podtrzymają trend wzrostowy kursu dolara w stosunku do innych ważnych walut.

Wykorzystanie „zaburzeń równowagi”

Kolejnym czynnikiem, który może zaowocować możliwościami dla strategii akcyjnych typu „long/short”, jest rozwój przełomowych technologii, zwanych także technologiami „zaburzającymi równowagę” w swych sektorach. Od dłuższego czasu obserwujemy wpływ Google i innych spółek z branży mediów elektronicznych na tradycyjne media. W przyszłości możemy spodziewać się podobnych wstrząsów w innych branżach, takich jak motele czy rekreacja, gdy pojawią się na nich nowe technologie zaburzające dotychczasowe status quo. W warunkach dynamicznego rozwoju technologii może pojawić się wielu zwycięzców i przegranych.

Takie zaburzenia, podobnie jak zmienność, często postrzegane są negatywnie, jednak oba te zjawiska mogą przekładać się na atrakcyjne możliwości inwestycyjne dla strategii hedgingowych dążących do wykorzystywania wynikających z nich zwykle dysproporcji rynkowych.

Brooks Ritchey
Starszy dyrektor zarządzający, K2 Advisors
Franklin Templeton Solutions

Reklamy