JEREMIE

Nowe Umowy Operacyjne z PF w Województwie Łódzkim

W dniu 18 kwietnia 2013 r. Menadżer Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego podpisał kolejne dwie Umowy Operacyjne I Stopnia związane z wdrażaniem inicjatywy JEREMIE na terenie województwa łódzkiego.

Umowy te zostały podpisane z Pośrednikami Finansowymi wybranymii w ramach ostatniego rozpisanego Konkursu na produkt Poręczenie Portfelowe. Umowa z FM Bank S.A. z siedzibą w Warszawie zawarta została na kwotę 24.000.000,00 PLN, zaś Umowa z ESBANK Bankiem Spółdzielczym z Radomska opiewa na kwotę 10.000.000,00 PLN.

Z ramienia FM Bank S.A. Umowę podpisali Pan Henryk Pietraszkiewicz – Prezes Zarządu i Pan Michał Zielke – Wiceprezes Zarządu, natomiast Umowę zawartą z ESBANK Bankiem Spółdzielczym podpisali Pan Paweł Braszczyński – Wiceprezes Zarządu i Pan Janusz Trajdos – Pełnomocnik Banku. Bank Gospodarstwa Krajowego, jako Menadżera Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego JEREMIE, reprezentował w obu przypadkach Pan Wojciech Marcinkiewicz – Z-ca Dyrektora Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej.

W Województwie Łódzkim w ramach inicjatywy JEREMIE działa obecnie 9 Pośredników Finansowych, z którymi Menadżer zawarł ogółem 15 Umów Operacyjnych I Stopnia na łączną kwotę 203.000.000,00 PLN. Dzięki nowym zawartym Umowom przedsiębiorcy z sektora MŚP będą mieli łatwiejszy dostęp do finansowania swoich inwestycji na terenie Łodzi i całego województwa. Przypominamy, że Poręczenie Portfelowe to instrument finansowy zabezpieczający spłatę kredytów lub pożyczek udzielonych przez Pośrednika Finansowego z własnych środków na rzecz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Komentarze

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com