5675678678
Aktualności Biznes Gospodarka

Długi znów biją rekordy. 10 lat temu to doprowadziło do kryzysu

Mija właśnie 10 lat od momentu rozpoczęcia największego kryzysu finansowego od czasu Wielkiej Depresji z 1929. Kryzys był zaskoczeniem dla wielu. Za jego symboliczny początek uważa się bankructwo banku Lehmann Brothers 15 września 2008 r., ale w rzeczywistości jego upadłość była ostatnim aktem tragedii, która zaczęła się rozgrywać już rok wcześniej. Podobnie jak wtedy tak i dziś długi Amerykanów biją rekordy wysokości. Czy to powinno nas niepokoić?

0817konkursy
Aktualności

Uczniowie lepiej liczą pieniądze niż posługują się zegarkiem

Która jest godzina? To dzieci odczytają ale z zegarka elektronicznego. Tylko co piąty drugoklasista potrafi posługiwać się zegarkiem analogowym, a ponad 70 proc. uczniów w wieku 6-9 lat nie zna rzymskiego systemu zapisywania liczb – takie wnioski wyciągnęli organizatorzy konkursu matematycznego „Puchacz Piotr”, w którym udział wzięli uczniowie klas 1-3. Ćwiczeniami, które sprawiają uczniom najmniej trudności to te z wykorzystaniem pieniędzy.

568958679
Aktualności Finanse

Ceny OC nadal rosną ale wolniej

Nadal jest drogo ale ceny OC już nie rosną tak szybko. Od początku 2017 roku do końca lipca średni koszt polisy zwiększył się o 2,7%. analogiczny okres w poprzednim roku charakteryzował się podwyżką na poziomie aż 30,7% – wynika z analizy CUK Ubezpieczenia. Choć podwyżki jeszcze nie ustały, to ich stopniowe zahamowanie może zwiastować pozytywne zmiany na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych

Notes about concept.
Aktualności

Zarządzanie projektami w HR – sprawdzian dla dobrego menedżera!

Panuje powszechne przekonanie, że specjaliści od kadr odpowiadają jedynie za rekrutację i ewentualne rotacje wewnątrz firmy. Jednak to do działu HR należy także dbanie o pozycjonowanie spółki jako dobrego pracodawcy, organizacja szkoleń i warsztatów dla pracowników czy zmagania z międzypokoleniowymi problemami wśród kadry. To zaś oznacza dużą ilość projektów, nad którymi czasem trudno zapanować. Co zrobić, by je usystematyzować i odnieść sukces?

Ludovic Subran, Group Chief Economist
Aktualności Gospodarka

„Powiew wzrostu” – Euler Hermes o sytuacji ekonomicznej

PARYŻ – sierpień 2017 r. – Chociaż wzrost światowego PKB przyspieszył w pierwszej połowie 2017r. do najwyższego poziomu od dwóch lat, to niektóre elementy napędzające rozwój gospodarczy na świecie nie są zsynchronizowane – ocenia Euler Hermes, wiodący na świecie ubezpieczyciel należności handlowych.
W swoim ostatnim raporcie z badań, zatytułowanym “Powiew wzrostu”, departament badań ekonomicznych spółki podsumował ogólnie dobre tempo wzrostu. Na tym tle rozczarowujący jest obraz USA, uspokajająca perspektywa europejska i zyskujące na stabilności rynki wschodzące. Prognozy wzrostu światowego PKB to nadal +2.9% dla 2017 r. i dla 2018 r., jako siódmy z kolei rok poniżej 3% tempa wzrostu. Korekt w górę dokonano dla strefy euro (+0.2 p.p. do +1.9%), Chin (+0.4 p.p. do 6.7%) i Japonii (+0.1 p.p. do 1.3%). Są one zrównoważone przez korekty w dół dla USA (-0.1 p.p. do 2.2%), Ameryki Łacińskiej (-0.2 p.p. do +1.2%), Środkowego Wschodu (-0.2 p.p. do +2.1%) i Afryki Południowej (-0.4 p.p. do +0.6%).
„Wzrost światowego PKB przyspiesza raczej w dobrym niż w szybkim tempie, ostatecznie osiągając najwyższy poziom od dwóch lat. Jednak za tym pozytywnym obrazem kryją się znaczne różnice w gospodarkach poszczególnych krajów” – powiedział Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes.

„Chociaż wzrost PKB przygasł w USA, był on – na odwrót – silny w Chinach dzięki wcześniejszym bodźcom, a w strefie euro – solidny, głównie ze względu na wzrost eksportu. Pewność przedsiębiorstw także znacząco wzrosła gdy tylko odczuły one w końcu impuls silniejszego popytu i większą możliwość kształtowania cen, co nastąpiło po kilku latach niemrawego wzrostu. Wysokie wskaźniki zaufania przedsiębiorstw zwiastują także dalszy wzrost inwestycji i stopniowo poprawiający się rynek pracy. To połączenie powinno stymulować wzrost wydatków prywatnych w przyszłości” – dodał Subran.

Euler Hermes zidentyfikował pięć kluczowych czynników stymulujących przyspieszenie światowego wzrostu, a także pięć zagrożeń dla jego jakości wzrostu.
Pięć czynników pobudzających światowy wzrost
• Inflacja – Tworząc nominalny bodziec dla zaufania i inwestycji, inflacja częściowo powraca ze wzrostem cen w 2017 zasadniczo stymulowanym cenami surowców. Euler Hermes przewiduje umiarkowane tempo trendu reflacji.
• Zwiększona konsumpcja i inwestycje – Sprzedaż detaliczna przyspieszyła w skali globalnej, zwłaszcza w USA i Chinach, utrzymując dobre tempo w strefie euro gdzie poziomy zaufania są bezprecedensowe. Cykl inwestycji także zaczyna rosnąć.
• Akcelerator eksportu – Ożywienie światowego eksportu w pierwszej połowie 2017 r. utrzymywało się zarówno w kategoriach wielkości jak i wartość – po 2 latach spadku wartości wymiany handlowej. W kwietniu br. wzrost światowego eksportu towarów wzrósł o +2.3% rok do roku
• Działania wspomagające – Po tym, gdy globalna płynność finansowa osiągnęła rekordowo wysokie poziomy (ponad 19 bilionów USD), polityka pieniężna powinna nadal pozostać szeroko dostępna i hojna, pomimo korekt bilansu.
• Ryzyko polityczne – Postrzegane ryzyko polityczne generalnie zmniejszyło się, z wyjątkiem USA. Polityczne „kuksańce” zostały zapewne niedocenione w stymulacji wzrostu.

Pięć globalnych ryzyk dla jakości wzrostu
• Reflacja może wywołać efekt “szczękowy” – Chociaż reflacja (zwiększona skala inflacji jako reakcja na okres, w którym ceny kształtowały się poniżej kosztów produkcji) jest obecnie pozytywna dla obrotu przedsiębiorstw i konsumpcji gospodarstw domowych, to istnieje ryzyko, iż w efekcie zbyt wysokich kosztów marże i siła nabywcza mogą ulec osłabieniu.
• Cykl inwestycyjny jest w większości finansowany długiem – Powrót do normalnych cyklów biznesowych niesie ze sobą ryzyko osiągnięcia szczytu wzrostu raczej szybciej, niż później. Na przykład w USA połączenie rekordowej liczby nowych zamówień i miejsc pracy wraz z wyższym poziomem zadłużenia prywatnego, bez budżetowych środków stymulujących na szeroką skalę mogą skutkować spowolnieniem już przed końcem 2017r.. Wyższe poziomy zadłużenia stanowią także podstawę do obaw w Europie (dług publiczny) i na głównych rynkach wschodzących (dług prywatny). Podniesienie stóp procentowych może być zagrożeniem dla cyklu inwestycyjnego, zwłaszcza tam, gdzie poziomy zadłużenia już są wysokie. Dotyczy to w szczególności krajów Ameryki Łacińskiej i Azji.
• Protekcjonizm – Protekcjonizm nie znika, chociaż liczba nowych środków protekcjonistycznych stabilizuje się, w tym w takich krajach jak Argentyna, Indie, Rosja i USA. Tendencja do skracania łańcuchów dostaw jest dodatkowo wzmacniana przez finansową bałkanizację (upadek bankowości transgranicznej, wycofywanie się pożyczkodawców z bardziej ryzykownych operacji zagranicznych – zamykanie się we własnych granicach). Globalna skala całkowitego transgranicznego finansowania lokalnych potrzeb kredytowych nadal spada, pomimo zwiększania się udziału importu w zamówieniach produkcyjnych.
• „Na kapciu” nowego kryzysu – Decydenci polityczni są skupieni na ryzykach wynikających z niedostatecznie jeszcze odbudowanego pola działania przed następnym kryzysem. Fiasko polityki może spowodować znaczące napięcia finansowe w Europie, zwłaszcza we Włoszech, a także w USA.
• Ryzyka polityczne i rynkowe mogą się wkrótce na siebie nałożyć – Po rekordowym poziomie ryzyka politycznego w Europie, teraz w centrum uwagi znajdują się Stany Zjednoczone. W Europie obecnie nie rysuje się poważny kryzysy polityczny lub finansowy, chociaż niepewność polityczna w Wielkiej Brytanii wciąż nie będzie sprzyjać stabilności finansowej wraz z postępem negocjacji z wiązanych z Brexitem. Euler Hermes przewiduje, że wzrost PKB Wielkiej Brytanii będzie nadal malał (+1.4% w 2017 r.; +1.0% w 2018 r.) wraz z odczuwaniem przez konsumentów coraz większego zmniejszenia ich realnej siły nabywczej.