Plant Growing In Savings Coins - Investment And Interest Concept
Aktualności Gospodarka

Przyszłość gospodarki – obieg zamknięty

Obecnie światowa gospodarka opiera się przede wszystkim na linearnym modelu produkcji i konsumpcji w myśl zasady „weź, wytwórz, wyrzuć”. System ten wymaga jednak zmiany, gdyż jest nieadekwatny do aktualnej sytuacji rynkowej. Państwa stanęły bowiem w obliczu wyzwań związanych z deficytem surowców naturalnych, które przy obecnych założeniach gospodarczych są marnotrawione poprzez deponowanie lub spalanie surowców wtórnych. Najlepszym rozwiązaniem sytuacji okazuje się przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, dzięki której można uzyskać znaczące korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne.

AR-301279991.jpg&MaxW=980&imageversion=MainTopic1
Aktualności Gospodarka

MRPiPS wprowadziło zmiany w świadectwie pracy

Do tej pory pracownicy zatrudniani przez agencje pracy tymczasowej nie mieli zagwarantowanego prawa do otrzymywania świadectwa pracy z informacjami na temat każdego pracodawcy, na rzecz którego wykonywali prace tymczasowe. Nowe świadectwo pracy to zmienia i nakłada na agencje obowiązek uzupełnienia go o takie właśnie informacje wraz z wskazaniem okresu świadczenia takiej pracy. Dla firm, które nie wdrożyły u siebie jeszcze systemu ERP oznacza to spore utrudnienia. Te, które mają taki system, powinny zwrócić uwagę na konieczność zmiany wzorca dokumentu i przemodelowanie systemu, by zasysał odpowiednie dane.