wykres
Biznes Finanse

O 27% do 78 mln zł wzrósł w 2016 roku zysk netto niezależnego ALTUS TFI S.A., notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 40% do 335 mln zł. To efekt szybkiego rozwoju organicznego na rynku funduszy i usług zarządzania portfelem na zlecenie. Na koniec ub.r. ALTUS TFI S.A. zarządzało 14,9 mld zł aktywów, co dawało mu szóstą pozycję na rynku TFI w Polsce.

O 27% do 78 mln zł wzrósł w 2016 roku zysk netto niezależnego ALTUS TFI S.A., notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 40% do 335 mln zł. To efekt szybkiego rozwoju organicznego na rynku funduszy i usług zarządzania portfelem na zlecenie. Na koniec ub.r. ALTUS TFI S.A. zarządzało 14,9 mld zł aktywów, co dawało mu szóstą pozycję na rynku TFI w Polsce.