e-banki-screen
Aktualności Biznes

Otwarta Bankowość zapewni nowe, stabilne źródła przychodów, ale wymaga wizji: Światowy Raport Bankowości Detalicznej 2017

Banki muszą ewoluować w stronę Otwartej Bankowości albo ryzykują dezintermediacją
Paryż, Nowy Jork, 19 czerwca 2017 – Ewolucja Otwartej Bankowości zatacza coraz szersze kręgi. Banki ryzykują dezintermediacją, jeżeli nie wybiorą odpowiedniego modelu interakcji z klientem i nie zaczną używać interfejsu programowania aplikacji (API) – wynika ze Światowego Raportu Bankowości Detalicznej 2017 (WRBR 2017) sporządzonego przez Capgemini i Efma. Banki we współpracy z sektorem FinTech mogą przyłączyć się do ruchu na rzecz Otwartej Bankowości poprzez oferowanie swoim klientom innowacji, spersonalizowanych usług, tworzenie nowych źródeł przychodów oraz zapewnianie klientom wysokiej jakości usług.

0517GALA
Aktualności Biznes

Zatrudnienie w sektorze usług dla biznesu do końca roku przekroczy 250 tysięcy osób

Międzynarodowe korporacje chcą polskich pracowników. Według najnowszych danych ABSL w ciągu dwunastu miesięcy liczba osób pracujących w sektorze nowoczesnych usług biznesowych wzrośnie o około 40 tysięcy osób, i tym samym przekroczy próg 285 tys zatrudnionych. Polska jest postrzegana na świecie jako jeden z najbardziej istotnych ośrodków rozwoju centrów usług wspólnych. Korporacje chcą inwestować w naszym kraju, bo doceniają umiejętności i elastyczność Polaków. Dynamiczny rozwój sektora przekłada się na rosnący popyt na pracowników.

3DA5D326-51E2-4F28-82E9-0DE484859BED
Aktualności Biznes

W Polsce nadal kobieta nie może być lepszym szefem

Tylko 16% Polaków uważa, że to kobiety są lepszymi szefami niż mężczyźni. Wśród mężczyzn jeszcze mniej badanych wskazuje na kobietę jako dobrego przełożonego, bo tylko 12%. Co czwarty respondent mówi, że woli mieć szefa mężczyznę, a nie kobietę – tak wynika z raportu pt. „Czy Polak ufa swojemu pracodawcy?” ogłoszonego przez agencję Procontent Communication.