Gospodarka

Biała księga DHL – Warunki rynkowe zmuszają branżę do korekt łańcucha dostaw

Vilniuje statomas vakarinis aplinkkelis. Ðiuo metu uþbaigti I etapo statybos darbai ir tæsiamas II darbø etapas, kurio metu tiesiama aplinkkelio dalis nuo L. Asanavièiûtës g. iki Ozo g.

Nowe badania przeprowadzone przez DHL, wiodącego dostawcę usługlogistycznych, wskazują, że wiele firm działających w branży energetycznej wciąż stoi przed zadaniem dostosowania łańcuchów dostaw do niezwykle trudnych warunków rynkowych, z jakimi sektor ten borykał się w roku ubiegłym i nadal będzie się borykał w roku 2016.

W nowej białej księdze omówiono zarówno energetykę konwencjonalną, jak i odnawialną, zawarto także sugestie poprawy widoczności iwydajności łańcucha dostaw, a także przyjęcia nowego podejścia do współdzielenia majątku i zasobów logistycznych przez poszczególne działy i spółki.

Rok 2016 będzie rokiem rozstrzygającym dla sektora energetycznego w dziedzinie łańcucha dostaw. Zważywszy na sytuację rynkową firm z branży ropy i gazu, w zasadzie nie ma miejsca na niewydolność operacyjną, która mogła być tolerowana wcześniej. Brak zapasów i możliwości ich wykorzystania, a także zdecentralizowanie systemu sterowania muszą zniknąć – szczególnie w branży wydobycia i przetwórstwa ropy naftowej i gazu, gdzie obecnie marże są bardzo niewielkie lub zerowe – mówi Steve Harley, Prezes ds. energetyki DHL Customer Solutions & Innovation.

W ciągu ostatnich dwóch lat mieliśmy do czynienia z bezprecedensowymi trudnościami w sektorze energetyki, w szczególności dla firm z branży ropy i gazu. Ceny ropy naftowej i gazu LNG spadły od lipca 2014 r. o ponad 60% i obecnie osiągnęły cenę ok. 30 USD za baryłkę ropy naftowej (dane z 27 stycznia br.).

Chociaż branża staje przed trudnymi wyzwaniami, istnieje szereg szans dla firm z sektora energetyki konwencjonalnej i odnawialnej. Odpowiedzi udzielone w badaniu pokazują, że jest jeszcze pole do manewru, jeśli chodzi o stworzenie skutecznych, dobrze zorganizowanych łańcuchów dostaw – dodaje Harley. Łańcuchy dostaw w energetyce odnawialnej i konwencjonalnej są do siebie zbliżone pod względem średniej wielkościinwestycji, lokalizacji i pojawiania się zintegrowanych graczy. Każda z tych branż posiada unikalne atuty, co stanowi szansę uczenia się od siebie nawzajem i tworzenia synergii.

Wypowiedzi dyrektorów ds. logistyki z sektora ropy i gazu potwierdzają, że ponad 40% z nich uważa, że w ichorganizacji brakuje pełnej jawności łańcucha dostaw. Zaledwie jeden na dwudziestu menedżerów uważa, że w jego firmie jest pełna klarowność. Autorzy białej księgi sugerują bardziej scentralizowane podejście do koordynacji logistyki ze wsparciem w postaci poszerzenia pola widzenia zagadnienia globalnego łańcucha dostaw. Pozwoli to firmom energetycznym na zmniejszenie kosztów ogólnych i poprawę zarządzaniamateriałami w wyniku centralizacji zapasów, łączeniu zasobów oraz zmniejszania starzenia się zapasów.

Autorzy rozważają współdzielenie obiektów i wiedzy pomiędzy konkurentami, co pozwoliłoby na zwiększenie wydajności sektora. Takie przykłady jak wydobycie ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych pokazują, że standaryzacja daje ogromne zyski wydajności w danej branży. Od 2007 r. wydajność rośnie o 30% rocznie dzięki standaryzacji procesów. Jednakże w przeszłości branża energetyczna miała trudności z przyjęciem takich rozwiązań, jak znormalizowany sprzęt czy wspólne struktury branżowe. Co ciekawe, większość (73%) decydentów sądzi, że powinni być bardziej otwarci, a jedynie 13% uważa, że już są otwarci na współdzielenie obiektów i wiedzy w celu obniżenia kosztów. Spółki energetyczne powinny także zastanowić się nad zapoznaniem się z doświadczeniami firm z innych sektorów, na przykład z branży motoryzacyjnej, której dostosowanie łańcucha dostaw w celu zwiększenia dojrzałości operacyjnej jest przykładem flagowym.

DHL Parcel

Komentarze